Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního pasu

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů. Má platnost 10 let, u dětí do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hod nebo 5 pracovních dnů, je mu rovněž vydán pas s biometrickými údaji s platností deset let a u dětí do 15 let pět let. Pro účely cestování do států EU je od 1. 1. 2012 možnost vydávat dětem do 15 let také občanské průkazy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o cestovní pas podává:

 • občan starší 15 let ( do 18 let musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem). Ověření podpisu se nevyžaduje jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu
 • za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce - místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
 • opatrovník občana, jehož právní způsobilost  je omezena tak, že není  schopen v této věci jednat
 • Úřad pro mezinárodní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny

Převzít cestovní pas musí osobně občan, kterému se doklad vydává, u dětí do 15 let zákonný zástupce (pěstoun), u osob  s omezenou způsobilostí  k právním úkonům jejich opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Cestovní pas  může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti.  Žádost o cestovní pas  lze podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Šumperk, Jesenická 31 – přízemí budovy B (vchod z ulice Rooseveltovy)

  Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - pouze objednávky přes rezervační systém MěÚ

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- platný občanský průkaz ( u osob mladších 18-ti let vždy rodný list)

Formuláře:

 • Žádosti o vydání cestovního pasu se tisknou i s fotografií občana z informačního systému e-pasů

Správní a jiné poplatky:

 • Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů:
  • občan nad 15 let – 600,- Kč
  • občan do 15 let – 100,- Kč
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 5 prac. dnů):
  • občan nad 15 let – 3000,- Kč
  • občan do 15 let – 1000,- Kč
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 24 hodin):
  • občan nad 15 let – 6000,- Kč
  • občan do 15 let – 2000,- Kč
 • Převzetí cestovního pasu na úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan určí:
  • 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let ve lhůtě do 30 dnů:
  • 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let ve zkrácené lhůtě (do 5 prac. dnů):
  • 300,- Kč
 • Vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let ve zkrácené lhůtě (do 24 hodin):
  • 500,- Kč

 Platbu v hotovosti i kartou lze realizovat na pokladně.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůta pro vydání cestovního pasu  je 30 dnů, ve zkrácené  lhůtě do 24 hod. nebo do 5 pracovních dnů.
Zastupitelské úřady mají pro vyřízení žádosti o cestovní pas lhůtu 120 dnů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další povinnosti držitele cestovního pasu:

Držitel cestovního pasu je povinen neprodleně vrátit neplatný cestovní doklad.

Kdy je cestovní pas neplatný:

 • uplynutím doby platnosti v něm uvedené
 • pokud držitel pozbyl státní občanství ČR
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku
 • pokud držitel pasu zemřel (CP vrací pozůstalá osoba)
 • pokud orgán příslušný k jeho vydání rozhodl o jeho neplatnosti z důvodu, že
 • držitel podstatně změnil svou podobu
 • cestovní pas je poškozen nebo je porušena jeho celistvost
 • cestovní pas obsahuje neoprávněně provedené změny

Datum poslední aktualizace: 18.7.2022

load