Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Vydání cestovního pasu

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů. Má platnost 10 let, u dětí do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hod nebo 5 pracovních dnů, je mu rovněž vydán pas s biometrickými údaji s platností deset let a u dětí do 15 let pět let. Pro účely cestování do států EU je od 1. 1. 2012 možnost vydávat dětem do 15 let také občanské průkazy.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doklad, který se vydává k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluv o silničním provozu. (Vídeň 1968 a Ženeva 1949) Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Vydání občanského průkazu

Od 2. srpna 2021 se vydává nový typ občanského průkazu, který obsahuje vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský průkaz padělat a zneužívat. Povinnost zavedení biometrických údajů do OP vychází z evropského nařízení.

Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen "OP") nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, a to pro účely vyřízení jeho případné reklamace. Poté dojde k jejich smazání, protože vytvářet jakékoliv databáze, které by biometrické údaje shromažďovaly, není povoleno. Biometrické údaje uložené v OP zároveň nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti OP a totožnosti držitele OP při překračování státních hranic. Děti mladší 12 let nemají povinnost poskytnout otisky prstů.

Nejdůležitější změny v souvislosti s přijetím nového zákona:
• biometrické údaje v OP (zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů)
• ruší se zápis akademických titulů do OP
• žádosti budou vedeny pouze v elektronické podobě
• automatické skončení platnosti dokladu 45 dnů po změně údajů (adresa trvalého pobytu, změna jména/příjmení, změna stavu apod.)
• při ztrátě nebo odcizení OP se nevydává Potvrzení o OP (občan obdrží až nově vyhotovený OP, do té doby je nutné se prokazovat jiným dokladem totožnosti)
• správní poplatek se hradí již při podání žádosti (shodně jako u cestovních dokladů)
• změna sazebníku správních poplatků za některé úkony

Nařízení počítá s postupnou obměnou. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud má občan vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů s dobou platnosti deset let, může s ním cestovat v rámci EU do konce jeho platnosti. Občanské průkazy, které neobsahují strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny do 3. srpna 2026.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo občanovi, který je omezen ve svéprávnosti.

Vydání řidičského průkazu

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho
rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní
zapsané podle tohoto zákona.
Řidičský průkaz nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
load