Úvodní strana

Ankety a kvízy

Nominovaní na udělení Ceny města Šumperka za rok 2020

 
26% (594)
anketa

Tomáš Motýl si svou dlouholetou a systematickou prací s dětmi Šumperského dětského sboru vybudoval pověst vynikajícího sbormistra a pedagoga, který nadále inspiruje a ovlivňuje práci sbormistrů v České republice i v zahraničí. Dokázal vytvořit ideální prostředí pro všestranný vývoj dětí od nejnižších školních ročníků až do věku maturity, v němž sborový zpěv slouží jako motivační tmel. Jeho metodika dokazuje, že lze zkombinovat hravou formu se soustředěnou prací, která dětem s rozmanitými vlohami umožní naučit se pracovat samy na sobě, získat potřebnou sebedůvěru a zároveň vytvářet vzájemně prospěšné sociální klima, pomáhat si a podporovat se. Nápadité a přívětivé působení pozitivně ovlivnilo stovky dětí a mladých lidí. Na tomto podhoubí v Šumperku vyrostlo umělecké těleso, kterému se dostalo a dostává všeobecného uznání na české i mezinárodní sborové scéně. Tomáš Motýl byl pořadatelem sedmi ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů "Krajina zpěvu" v Šumperku, lektorem národních seminářů pro sbormistry dětských sborů, člen porot národních soutěží těchto sborů a člen Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. V roce 2006 mu byla předána Cena Františka Lýska jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti, v roce 2010 Cena Bedřicha Smetany, která je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním. Svou metodiku práce s dětmi Tomáš Motýl poutavě popsal v knize Zahrada. Po ukončení aktivní sbormistrovské činnosti v roce 2017 pracuje na dalších publikacích mapujících více než pět desetiletí života sboru. Foto www.motyli-sumperk.cz

 
8% (190)
anketa

Již 20 let poskytuje Dětský klíč Šumperk, o. p. s., sociální služby osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám ze šumperského regionu. V letošním roce se organizaci podařilo dokončit stavbu "Asistenčního domu pro osoby s autismem" v Šumperku - Horní Temenici. Cenu města Šumperka by si Dětský klíč Šumperk, o. p. s., zasloužil nejen pro realizaci tohoto výjimečného projektu, ale také pro nebývalé nasazení a přístup jeho pracovníků k lidem s autismem. Foto www.detskyklic.cz

 
14% (308)
anketa

Šumperská Špajzka je první bezobalový obchod potravin a drogerie v Šumperku. Do přinesených nádob si zákazník může nakoupit cokoliv od potravin až po drogerii. Provozovatelé obchodu tak dokazují, že odpad lze minimalizovat, že každá věc nemusí být zabalená zvlášť a že třeba nádoba na olej se dá používat téměř do nekonečna a nemusí se pokaždé kupovat nová. Foto www.sumperskaspajzka.cz

 
2% (37)
anketa

V 90. letech 20. století se zasloužil jako člen vedení města ? místostarosta města ? o jeho porevoluční rozvoj a zejména se zasloužil o rekonstrukci vyhořelého divadla. Zasloužil se také o rozvoj cestovního ruchu v rámci Jeseníků a města Šumperka. Je zakladatelem zájmové sdružení podnikatelů a obcí v oblasti cestovního ruchu ? Jeseníky ? Sdružení cestovního ruchu. Zdeněk Zerzáň zastupoval město Šumperk ve Svazu měst a obcí ČR, kde 15 let vykonával funkci předsedy komise cestovního ruchu. Před sametovou revolucí po dvě dekády pracoval jako oblastní náčelník Horské služby Jeseníky, o jejíž vybudování se nemalou měrou zasloužil. Po srpnových událostech roku 1968 ukrýval gymnastku Věru Čáslavskou, po které, jako signatářce petice ?Dva tisíce slov?, šla sovětská KGB. Jako člen expedice do Afriky na Kilimandžáro se stal prvním člověkem na světě, který tento nejvyšší africký vrchol sjel na lyžích. Pan Zerzáň reprezentoval Aeroklub Šumperk jako sportovní pilot ve dvojčlenné posádce na Československé Aerorallye a získal první místo. Rovněž stál u zrodu partnerské spolupráce s polským městem Nysa. Foto www.sumpersko.net

 
1% (19)
anketa

Budova patří mezi první stavby nemocnice, kterou vybudovalo město Šumperk na konci 19. století. K původnímu objektu byly postupně přistaveny další části tak, aby vyhovovaly rozvoji lékařské péče. Svůj význam budova ztratila v 90. letech minulého století, kdy byly vybudovány nové operační sály a dva pavilony lůžkové péče. Přes veškerou snahu města i nemocnice se nepodařilo dlouhá léta nalézt soulad investičních a provozních financí k provozování zdravotní nebo sociální péče. Teprve ve chvíli, kdy budovu odkoupil současný majitel Nemocnice Šumperk, a. s., MUDr. Martin Polach, MBA, se podařilo budovu nejenom rekonstruovat v původním architektonickém stylu, ale také najít využití pro pacienty, kteří potřebují dlouhodobou i intenzivní ošetřovatelskou péči. Celkové náklady na rekonstrukci činily 220 milionů Kč. Díky této rekonstrukci vzniklo jedno z nejmodernějších center ošetřovatelské péče nejenom v Olomouckém kraji. Foto Antonín Linet

 
1% (19)
anketa

Galerie vznikla za účelem produkce autorských výstav výtvarného umění, a to zvláště grafiky. Jejím cílem je trvalé zpřístupnění galerie široké veřejnosti. Eagle Gallery je vytvořena jako "multiprostor vícežánrového setkávání" na pozadí klasicky vytvořeného kabinetu grafiky. Zakládajícími členy jsou Eagle Technics s. r. o. v partnerství s VOŠ a SPŠ Šumperk, kteří se rozhodli vyhledávat a oslovovat autory, adjustovat a vystavovat umělecká díla a současně zajišťovat rozšiřující program. Rámcovým programem výstav jsou vernisáže s performancí, moderovaný autorský večer, workshop výtvarných technik autora a dernisáž. Od roku 2020 je Eagle Gallery provozovatelem samoobslužné galerie v bývalém zahradním altánu v Radniční ulici, který pro tyto účely adaptovalo město Šumperk a PMŠ, a. s. Foto www.eaglegallery.cz

 
4% (101)
anketa

Máma dvou dcer, babička pěti vnoučat, učitelka tělesné výchovy a biologie, ale především celoživotní trenérka gymnastiky. Pod rukama jí prošlo nespočet osobností a sportovců, kteří si odnesli spoustu dovedností a zkušeností získaných pod jejím vedením, které zúročili ve svých profesích. Po přistěhování se do podhůří Jeseníků se stala s dalšími trenéry spoluzakladatelkou sportovních tříd se zaměřením na gymnastiku a atletiku. Zasloužila se velkou měrou o vybudování a následné rozšíření gymnastické tělocvičny při ZŠ ve Sluneční ul. Propagovala šumperskou gymnastiku v ostatních zemích a získala tím spolupráci a výměnné pobyty a závody s kluby Polska, Maďarska aj. Celý produktivní věk se kromě pedagogiky věnovala tréninku právě gymnasticky založených dětí. U dětí vždy dbala jejich všeobecnému rozvoji a nutný gymnastický dril byl v okraji zájmu. V důchodovém věku na gymnastiku nezanevřela, dbá na rozvoj těch nejmenších. Vede gymnastickou přípravku, jakožto odrazový můstek pro další sportovní zaměření dětí a talentů, nebo bráno jako zdravotní tělesnou výchovu u dětí s mírnými pohybovými vadami a jejich nápravy. Nezapomíná ani na seniory a věnuje se jim již 10 let pravidelným rehabilitačním cvičením v různých kondičních stupních. Ocenění města Šumperky by bylo krásným dárkem k jejímu letošnímu životnímu jubileu - 70 let. Foto www.sumpersko.net

 
6% (134)
anketa

Členové ČSOL pod vedením Jiřího Skrbka vyvíjí dlouhodobé aktivity při formování a vzdělávání žáků, studentů a občanů v Šumperku v oblasti civilní ochrany a přípravy občanů k obraně státu. Původně pracovali jako dobrovolníci civilní ochrany (od roku 2004), hlavním směrem byla příprava na pomoc městu Šumperk při mimořádných událostech a krizových stavech. Svou činnost rozšířili o přípravu obyvatelstva k civilní ochraně a od roku 2018 je další položkou jejich činnosti program "Připomínání událostí z minulosti České republiky". Hovoří za ně i statistika: 153 vzdělávacích akcí pro žáky základních a studenty středních škol ze Šumperka a další akce pro dospělou veřejnost, 543 relací na občanském rádiu pro veřejnost a 112 těchto relací se ZŠ v Šumperku, 83 aktualizací čtyřech vývěsních skříněk po Šumperku. Již jako ČSOL byli iniciátory realizace pamětní desky vojákům pěšího pluku 13 v šumperských kasárnách, 11 akcemi byly připomenuty osobnosti z dějin Šumperka (František Krátký, Emil Mazal, Mioň Micka, Jaroslav Evald aj.). Jejich péčí byl představen v roce 2019 v Šumperku legiovlak. Tým dobrovolníků civilní ochrany tvořilo 35 osob, členy ČSOL je nyní 13 občanů Šumperka. Foto ČSOL Šumperk

 
10% (231)
anketa

Iva Gieselová město Šumperk velmi úspěšně reprezentuje v barvách atletického oddílu TJ Šumperk. V roce 2020 zazářila nejen jako vytrvalkyně, ale i na kratších tratích. Stala se dvounásobnou mistryní ČR dorostenek, na trati 3 000 m a na trati 2 000 m překážek. Celkem v tomto roce získala 7 medailí z mistrovství republiky, a to i v kategoriích juniorek a žen do 22 let na dráze, na silnici i v běhu do vrchu. Díky svému tréninkovému úsilí a odhodlání je úspěšnou sportovkyní, která vzorně reprezentuje město Šumperk, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. Foto: J. Kottas 2020

 
28% (634)
anketa

Je duší šumperského mužského basketbalu. Po ukončení hráčské kariéry se pustil do trénování dorosteneckého týmu, se kterým brzy dosáhl výborných výsledků. Dorostenci se pod jeho vedením umístili ve dvou sezonách na první příčce skupiny B dorostenecké ligy. S částí hráčů trenér Radim Šíma přešel do mužské kategorie. V mužském "áčku" dokázal vytvořit přátelskou atmosféru, která byla základem herních úspěchů. I díky jeho přístupu se tak podařilo vytvořit stabilní tým, který se ve 2. lize mužů drží už 11 let. Jeho trenérským vrcholem byla sezóna 2014/2015, kdy si vyzkoušel, jaké je trénovat tým v 1. lize. Mužům se totiž podařilo postoupit o úroveň výš. Radim Šíma za těch mnoho let strávil v hale na Tyršově stadionu tři až čtyři večery týdně. Stejně tak jako mnoho víkendů při zápasech doma i na hřištích soupeřů. A to ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Foto Petr Fišer

load