Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zveřejnění poskytnutých informací

Zpět
Předmět otázky: OP papírna s.r.o.
Datum: 23.2.2023
Evidence: 10/2023
Žádost:

1) Jaká je lhůta, tj. do kdy se mohou vyjádřit účastníci řízení ke „společnému povolení“?

Z důvodu toho, že k dnešnímu dni dojde k sejmutí z úřední desky, je důležité upřesnit stanovené lhůty pro možnost vyjádřit se k podkladům. Dokument totiž na str. 1 obsahuje lhůtu od 22. 2. 2023 do 1. 3. 2023 (lhůta, která nastane, tj. je relevantní), na str. 3 však dokument obsahuje lhůtu, která je neuskutečnitelná, nesmyslná, a to od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023 (datace před vydáním samotného dokumentu).

2) Zda došlo k úpravě projektové dokumentace, konkrétně „Hlukové studie“ 06/2021, 1. vydání, zhotovitel Ecological Consulting a.s., Olomouc, vypracoval Mgr. Mrštný, která je její součástí a predikuje hlukovou situaci na daném území?


Zajímá mě zejména nakládka nákladních vozidel v noci – viz str. 6, kap. 3 Vstupní údaje, U parkoviště č. 1 je modelována situace, kde je počítáno s obsluhou papírny v průměru 35 nákladními vozidly denně (z toho 6 náklady v noci). U každého vozidla je počítáno se dvěma pohyby (příjezd a odjezd) …

Dále pak na str. 8 Provozem stacionárních zdrojů se zabývala předchozí hluková studie s názvem „Aktualizace hlukové studie pro dodatečné povolení stavby SO04 Sklad papíru“. V ní se nachází veškeré detailní informace ohledně provozu včetně výsledků, které jsou použity i v tomto dokumentu pro posouzení vlivu kumulace hluku areálu papírny a soukromého parkoviště.

 

3) Zda v závazném stanovisku KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, které je určitě nedílnou součástí dokumentace, se KHS přímo zabývá nakládkou v noční době a zda je vysloveně tato nakládka v areálu OP papírna s.r.o. Olšany v noční době povolená? Žádám o zaslání tohoto závazného stanoviska.

Vysvětlení: V dokumentaci EIA „Papírenský stroj PS6“ a v předchozích hlukových studiích se s nakládkou v noci uvnitř areálu nepočítá. Budova expedice, která je z jižní strany zbudovaná k objektu SO04 Sklad papíru, je od nejbližší obytné zástavby v Klášterci vzdálená 150 m!


Odpověď:

Ad 1) Děkuji za upozornění na zřejmou písemnou nesprávnost, náprava bude učiněna opakovaným oznámením o pokračování řízení ve věci stavby „OP papírna s.r.o. – Nové parkovací plochy pro výrobu a zaměstnance.“

Ad 2) K úpravě projektové dokumentace nedošlo, součástí dokladové části je hluková studie 06/2021 (1.vydání) zpracovaná fy Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc – vypracoval Mgr. Jan Mrštný.

Ad 3) Součástí dokladové části je samozřejmě souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk č.j. KHSOC/34306/2021/SU/HP ze dne 12.7.2021. Ve svém stanovisku se odkazují na hlukovou studii (viz. bod 2) a konstatují, že provozem parkovišť nebude překročen hygienický limit pro denní dobu a noční dobu.

Příloha: závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk č.j. KHSOC/34306/2021/SU/HP ze dne 12.7.2021


Odpověď - přílohy: ikona souboruPříloha.pdf
Vytvořeno 20.2.2023 10:27:41 | přečteno 2085x | ernest
load