Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zveřejnění poskytnutých informací

Zpět
Předmět otázky: OSPOD
Datum: 21.2.2023
Evidence: 9/2023
Žádost:

1. Jaké konkrétní rozsáhlé poradenství bylo rodičům nezl. XXX, poskytnuto ze strany OSPOD i ze strany soudu.

2. Kdo konkrétně ze strany OSPOD výše uvedené poradenství poskytoval a zároveň jaké konkrétní poradenství uvedené ve vazbě na bod 1. této žádosti.

3. Kdo konkrétně ze strany soudu výše uvedené poradenství poskytoval a zároveň jaké konkrétní poradenství uvedené ve vazbě na bod 1. této žádosti.

4. Prosím o předložení patřičného dokumentu, na základě jakého reálného podkladu již syn dle elektronicky nepodepsaného mailu ze dne 17.12.2021 (8:48) Bc. Ivany Horské nespadá do dětí ohrožených dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb.

5. Na základě jaké právní úpravy dostačuje nekonkretizované poradenství OSPOD a soudu k vyloučení dítě z kategorie dětí ohrožených dle § 6 zákona č. 359/1999Sb., a to mailem úřednice OSPOD, který není ani opatřen elektronicky uznávaným podpisem.

6. V souladu s jakou konkrétní právní úpravou má být postupováno ve věci vyloučení dítěte ohroženého dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. z kategorie Strana 2 (celkem 2) ohrožených dětí.

7. Žádám o zaslání kopií všech Vyhodnocení situace dítěte (nezl. syna XXX) a jeho rodiny, která OSPOD eviduje od roku 2010 ve vazbě na syna XXX.

8. Žádám o zaslání kopií všech Individuálních plánů ochrany dítěte (nezl. XXX), která OSPOD eviduje od roku 2010 ve vazbě na syna XXX.


Odpověď:

K bodům 5, 6

OSPOD sám vyhodnocuje na základě § 10 odst. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, jestli se jedná či nejedná o dítě ohrožené dle §6 uvedeného zákona. Forma sdělení není legislativně dána. Konkrétní postup – zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte upravuje prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. 

K bodům 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 – částečné odmítnutí žádosti

Žadatelka v úvodu žádosti o poskytnutí informace uvádí, že jí nebyla zaslána odpověď na e-mail ze dne 17.12.2021. Ze spisové dokumentace nezletilého vedené na oddělení SPOD je patrné, že jí bylo odpovězeno e-mailem dne 29.12.2021 s navržením termínů pro nahlížení na dny 6.1.2022, 11.1. 2022 a 18. 1.2022. Svého práva žadatelka v navržených termínech nevyužila.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., §2, odst.3 se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon jejich poskytování upravuje.

Na nahlížení do spisové dokumentace SPOD se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., neboť vedení a ochrana spisové dokumentace Om je upravena zvláštním zákonem a ve zvláštním režimu – dle § 54 až § 56 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Žadatelka využila svého práva nahlížet do spisové dokumentace například ve dne 17. 12. 2020, 18. 2. 2021, 3. 5. 2021 a 23. 6. 2021. Nahlížela do spisové dokumentace nezletilého dle § 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.  Tohoto svého práva v lednu 2022 nevyužila. Od té doby nepožádala o nahlížení.


Vytvořeno 20.2.2023 10:27:41 | přečteno 2085x | ernest
load