Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zveřejnění poskytnutých informací

Zpět
Předmět otázky: Kolaudace
Datum: 17.2.2023
Evidence: 7/2023
Žádost:

Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, která byla doručena dne 01.12.2022, ID zprávy 1111303387.

1.) Kdy bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby?

2.) Jaké doklady má stavebník předložit?

3.) Jaké doklady mimo požadavky stavebního povolení má stavebník předložit a z jakého právního

důvodu?


Odpověď:

Ad 1) Termín závěrečné kontrolní prohlídky se odkládal z důvodu chybějících dokladů, nevhodných klimatických podmínek a po dohodě se stavebníkem. Kontrolní prohlídka bude svolána na den 7.3.2023 v 9:00 hod. na místě samém.

Ad 2) Stavebník předkládá doklady v souladu s § 122 stavebního zákona a ve smyslu vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění a její přílohy č. 12,

tj. zejména:

  • dokumentaci stavby dle skutečného provedení, včetně situace dopravního značení + seznam změn, ke kterým došlo v průběhu stavby,

  • skutečné zaměření stavby, geometrický plán,

  • výsledky zkoušek, atesty, doklad o likvidaci odpadu,

  • závazná stanoviska dotčených orgánů,

  • 1. hlavní prohlídku most + mostní list.

Ad 3) Před vydáním kolaudačního souhlasu bude požádáno o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - § 15 odst. 2.


Vytvořeno 20.2.2023 10:27:41 | přečteno 2096x | ernest
load