Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zveřejnění poskytnutých informací

Zpět
Předmět otázky: OP papírna, s.r.o.
Datum: 6.2.2023
Evidence: 5/2023
Žádost:

Žádost o následující informace ve struktuře č.j., věc, datum vyhotovení dokumentu, datum podání/odeslání:

  • podání, návrhy či podněty na zahájení řízení nebo k probíhajícímu řízení u MÚ Šumperk, a to od roku 2017 do současnosti v souvislostí s činností společnosti OP papírna, s.r.o. Olšany, IČO 251 28 612, případně v souvislostí s činností jiné fyzické nebo právnické osoby podnikající v areálu OP papírna, s.r.o. Olšany, Olšany 18, 789 62 Olšany;

  • rozhodnutí, stanoviska, oznámení, výzvy, příp. další, učiněné MÚ Šumperk od roku 2017 do současnosti v souvislostí s činností výše uvedených subjektů podnikajících v areálu OP papírna, s.r.o. Olšany, Olšany 18, 789 62 Olšany;

Odpověď:

Odbor dopravy

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: OP papírna s.r.o. – Nové parkovací plochy pro výrobu a zaměstnance“

na pozemcích parc. č. 732/3, 731/3, 731/43, 731/44, 732/4, 899/1, 735/36, 735/1, 735/23, 735/25, 735/26, 735/14, 882/8, 882/2, 735/10, 735/16, 735/2, 742/1, 735/11, 735/37 a 882/3 k.ú. Olšany nad Moravou.

Žádost podána dne 30.8.2021, řízení vedeno pod Sp. Zn. 96747/2021 DOP/JAVI.

V současné době je oznámeno pokračování v řízení pod č.j. MUSP 12321/2023 ze dne 25.1.2023.

Odbor RUI

MUSP 87925/2017 ze dne 13.9.2017 - Územní plánovací informaci, žádost ze dne 07.09.2017, vyhotoveno/odesláno 13.9.2017

MUSP 11766/2019 ze dne 11.2.2019 Sdělení – Navýšený kapacity regulační stanice – rozvody plynu, žádost ze dne 4.02.2019, vyhotoveno/odesláno 11.2.2019

MUSP 14294/2019 ze dne 20.2.2019 Závazné stanovisko - Rozšíření pískové filtrace, žádost ze dne 11.02.2019, vyhotoveno/odesláno 20.2.2019

MUSP 19244/2020 ze dne 3.3.2020 Sdělení – OP Papírna ZSPD2 – změna SO04 Sklad papíru, žádost  ze dne 13.02.2020, vyhotoveno/odesláno 3.3.2020

MUSP 48458/2020 ze dne 2.6.2020 Závazné stanovisko – Výroba PCC SK – rozšíření, žádost ze dne 11.05.2020, vyhotoveno/odesláno 2.6.2020

MUSP 62187/2020 ze dne 22.6.2020 Závazné stanovisko – Výrobní objekt – SO 04 „Papírenský stroj PS6, žádost ze dne 21.5.2020, vyhotoveno/odesláno 22.6.2020

MUSP 28242/2021 ze dne 24.3.2021 Závazné stanovisko – SOO4 Sklad papíru, žádost ze dne 09.03.2021, vyhotoveno/odesláno 24.3.2021

MUSP 34981/2021 z dne 13.4.2021 Závazné stanovisko – Stavební úpravy pro změnu na úpravnách, žádost ze dne 24.03.2021, vyhotoveno/odesláno 13.4.2020

MUSP 59567/2021 ze dne 9.6.2021 Závazné stanovisko – IO 4000 potrubní most a přístřešek, žádost ze dne 20.05.2021, vyhotoveno/odesláno 9.6.2021

MUSP 127748/20221 ze dne 8.12.2021 Závazné stanovisko – OP papírna s.r.o. – nové parkovací kapacity pro výrobu a zaměstnance, žádost ze dne 22.11.2021, vyhotoveno/odesláno 8.12.2021

MUSP 16286/2022 ze dne 10.2.2022 Závazné stanovisko – SOO4 Sklad papíru, rozhodnutí krajského úřadu ze dne 14.12.2021, vyhotoveno/odesláno 10.2.2022

MUSP 33881/2022 ze dne 28.3.2022 Závazné stanovisko – Skladové haly OP Papírna, žádost ze dne 09.03.2022 vyhotoveno/odesláno 28.3.2022

Odbor životního prostředí

MUSP 85489/2018 ze dne 20.8.2018   Závazné stanovisko – vodoprávní souhlas - Novostavba skladu olejů a PHM, žádost ze dne 15.8.2018, vyhotoveno/odesláno 21.8.2018

MUSP 68419/2019 ze dne 20.8.2019 Závazné stanovisko k užívání stavby Novostavba skladu olejů a PHM, žádost ze dne 26.6.2019, vyhotoveno/odesláno 20.8.2019

MUSP 64321/2018 ze dne 13. 6. 2018, rozhodnutí o povolení k provedení stavby „Papírenský stroj PS6 – IO 07 Přeložka zatrubněné vodoteče“, žádost ze dne 16. 4. 2018, vyhotoveno/odesláno 13. 6. 2018

MUSP 17271/2020 ze dne 13. 3. 2020, kolaudační souhlas na stavbu „Papírenský stroj PS6 – IO 07 Přeložka zatrubněné vodoteče“, žádost ze dne 10. 2. 2020, vyhotoveno/odesláno 13. 3. 2020

 

MUSP 104470/2018 ze dne 11. 10. 2018, rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „IO 04 Dešťová kanalizace“ (v rámci akce Papírenský stroj PS6), žádost ze dne 11.7. 2018, vyhotoveno/odesláno 11. 10. 2018 (na veřejné desce od 15.10.2018)

MUSP 111554/2022 ze dne 10. 10. 2022, kolaudační souhlas na stavbu „IO 04 Dešťová kanalizace“, žádost ze dne 17. 8. 2022, vyhotoveno/odesláno 10. 10. 2022

MUSP 68865/2019 ze dne 27. 6. 2019, rozhodnutí ve věci schválení stavebního záměru stavby „Rozšíření pískové filtrace“, žádost ze dne 10. 4. 2019, vyhotoveno/odesláno 27. 6. 2019

MUSP 86694/2020 ze dne 27. 10. 2020, kolaudační souhlas ke stavbě „Rozšíření pískové filtrace“, žádost ze dne 24.8. 2020, vyhotoveno/odesláno 27.10. 2020

MUSP 63952/2021 ze dne 1. 6. 2021, rozhodnutí ve věci povolení k nakládání s vodami ze stávající studny, žádost ze dne 15. 2. 2021, vyhotoveno/odesláno 1. 6. 2021.

MUSP 77222/2018 ze dne 20.8.2018 Souhrnné vyjádření odboru - Novostavba skladu olejů a PHM, žádost ze dne 23.7.2018, vyhotoveno/odesláno 20.8.2018

MUSP 87277/2017 ze dne 6.9.2017 Rozšíření výrobního závodu OP Papírna s.r.o., vyhotoveno/odesláno 8.12.2017

MUSP 47928/2020 ze dne 11.05.2020 Úprava plnění kontejnerů odvodněným kalem vyhotoveno/odesláno 10.06.2020

MUSP 16989/2020 ze dne 10.02.2020 OP Papírna s.r.o. – nový výustní objekt., vyhotoveno/odesláno 22.08.2020

MUSP 16369/2017 ze dne 13.02.2017 Stavební úpravy a změna užívání „Staré kotelny“ areálu OP Papírna s.r.o., vyhotoveno/odesláno 15.03.2017

MUSP 70621/2021 ze dne 15.06.2021 Stavební úpravy pro změny na úpravnách vyhotoveno/odesláno 11.08.2021

MUSP 142226/2022 ze dne 5.12.2022 Změna rozhodnutí o integrovaném povolení společnosti OP Papírna s.r.o., vyhotoveno/odesláno 16.12.2022

MUSP 27552/2022 ze dne 9.3.2022 Skladové haly OP Papírna s.r.o., vyhotoveno/odesláno 30.03.2022

MUSP 59352/2022 ze dne 19.04.2022 a 26.05.2022 - Skladové haly OP Papírna s.r.o., vyhotoveno/odesláno 6.6.2022

MUSP 59563/2021 ze dne 19.05.2021 IO 4000, potrubní most a přístřešek vyhotoveno/odesláno 7.6.2021

MUSP 51398/2021 ze dne 03.05.2021 OP Papírna s.r.o. nové parkovací kapacity pro výrobu a zaměstnance, vyhotoveno/odesláno 10.06.2021

MUSP 53292/2021 ze dne 06.05.2021 OP Papírna s.r.o. – potrubní most 21, vyhotoveno/odesláno 07.06.2021

MUSP 34980/2021 ze dne 24.03.2021 Stavební úpravy pro změny na úpravnách vyhotoveno/odesláno 30.04.2021

MUSP 29897/2021 ze dne 12.03.2021 OP Papírna s.r.o. – nový výustní objekt, vyhotoveno/odesláno 22.03.2021

MUSP 29788/2021 ze dne 12.03.2021 Úprava plnění kontejnerů odvodněným kalem vyhotoveno/odesláno 22.03.2021

MUSP 32220/2020 ze dne 22.12.2020 Zřízení provizorní/dočasné mezideponie vyhotoveno/odesláno 08.01.2021

MUSP 125109/2019 ze dne 04.12.2019 Papírenský stroj velký PS6 – změna stavby před jejím dokončením č. 1., vyhotoveno/odesláno 15.01.2020

MUSP 74548/2020 ze dne 22.06.2020 Vyjádření orgánu ochrany ovzduší, vyhotoveno/odesláno 15.07.2020

MUSP 14581/2019 ze dne 11.02.2019 Rozšíření pískové filtrace, vyhotoveno/odesláno 04.03.2019

MUSP 11676/2019 ze dne 04.02.2019 Navýšení kapacity regulační stanice/ SO11 Regulační stanice, vyhotoveno/odesláno 01.03.2019

MUSP 111612/2018 ze dne 20.10.2018 Změna stavby dočasné komunikace na stavbu trvalou, vyhotoveno/odesláno 14.11.2018

MUSP 8638/2017 ze dne 24.01.2017 Stavební úpravy v objektu vrátnice v areálu OP Papírna, vyhotoveno/odesláno 30.08.2017

MUSP 15771/2017 ze dne 26.01.2017 Stavební úpravy za účelem změny užívaní – 1. np. Hala cigaretové úpravny, vyhotoveno/odesláno 10.02.2017

MUSP 12160/2018 ze dne 31.01.2018 Přístavba zastřešeného skladu hutního materiálu v k.ú. Bohutín nad Moravou pč. 164/5, vyhotoveno/odesláno 01.03.2018

MUSP 56800/2018 ze dne 24.05.2018 Stavební úpravy ve stávajícím objektu pro výrobu a skladování na 2 zámečnické dílny, vyhotoveno/odesláno 13.06.2018

MUSP 77222/2018 ze dne 23.07.2018 Novostavba skladu olejů a PHM firmy OP Papírna vyhotoveno/odesláno 20.08.2018

Odbor výstavby:

Odbor výstavby pro stavebníka OP papírna s.r.o., č.p. 18, 789 62 Olšany (IČO 25128612) vede velmi rozsáhlou dokumentaci. Odbor výstavby pracuje v programu Vita, který neumožňuje vygenerování všech Vámi požadovaných informací, konkrétně datum vyhotovení dokumentu a datum podání/odeslání. A jelikož povinný subjekt dle zákona 106/1999 paragrafu 2 odst. 4 není povinen vytvářet nové informace, tedy různé tabulky, přehledy apod., povinný subjekt zasílá v tabulce z programu Vita výčet jednotlivých podání za období od roku 2017 do současnosti viz příloha č. 1. V případě, že podané informace pro Vás nebudou dostačující, povinný subjekt Vám dle možnosti, kterou uvádíte v žádosti, nabízí osobní nahlédnutí do dokumentace na odboru výstavby za účelem dohledání Vámi požadovaných informací. Jelikož se jedná o velký počet podání a rozsáhlou dokumentaci, pro další zpracování požadujeme upřesnit, která podání chcete připravit k nahlédnutí. Vzhledem k enormní vytíženosti odboru výstavby je osobní návštěva možná pouze v předem dohodnutém termínu s pověřenou úřední osobou, ideálně v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, na něž je plánováno méně výjezdů na místní šetření a kolaudace. 


Odpověď - přílohy: ikona souboruPříloha č. 1.pdf
Vytvořeno 20.2.2023 10:27:41 | přečteno 2085x | ernest
load