Úvodní strana > Město a městský úřad

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk, která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně.

Výběrové řízení

Číslo jednací:MUSP 52480/2022
Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:31.5.2022
Zdroj oznámení:MěÚ - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Výběrové řízení

Podrobnosti:

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa
referenta – administrativního pracovníka odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR), věk min.18 let,  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
 • znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky
 • komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC a českého jazyka
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)

K přihlášce doložte:

 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:

 • komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek na odboru výstavby
 • administrativa a archivace na odboru výstavby

Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk

Jedná  se  o  pracovní  poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle  nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.7.2022 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 31.5.2022. Informace k pozici podá Ing. Ivana Dirbáková, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 315.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk

Vytvořeno 25.4.2013 14:11:18 | přečteno 1417480x | ernest
load