Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

KPP – Komplexní preventivní program

Komplexní preventivní program, základní vzdělávací blok, je dlouhodobý a systematický projekt města Šumperka, odboru sociálních věcí, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Šumperk, a Poradny zdraví Šumperk a od školního roku 2018/2019 opět také společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Jedná se o preventivní program, kdy jsou témata hodin koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.

KPPŠ_logo

Součástí Komplexního preventivního programu Šumperk jsou dva bloky:

  1. Základní vzdělávací blok podmínkou realizace besed v tomto bloku je vyplnění a odeslání závazné přihlášky a dodržování podmínek realizace programu. Přihlášené školy odeberou všechny besedy zařazené do tohoto bloku. Besedy v Základním vzdělávacím bloku jsou určeny žákům 4. až 9. ročníků základních škol, odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo základních škol s 1. stupněm.
  2. Rozšiřující nabídka pro ZŠ a SŠ besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Realizátoři programu KPPŠ kvalitu rozšiřující nabídky negarantují, tyto besedy nespadají do procesu hodnocení kvality KPPŠ.
load