Úvodní strana > Město a městský úřad > Ovzduší

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výměna kotlů k 31.08.2022

Povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší; kotlíkové dotace; odkaz na seznam odborně způsobilých osob; desatero správného topiče

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost ukončit provoz teplovodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které nesplňují  minimálně  3. emisní třídu  dle EN 303-5, nejpozději do 31.08.2022, jedná se např. o kotle Viadrus U26; VSB I; VSB IV.; EMKA; Viadrus U22.....

Je třeba upozornit, že  požadovaná emisní třída  platí  u některých kotlů jen pro určitý druh paliva  (např. koks). 

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost provádět kontrolu  kotle (také krbu)  na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, odborně způsobilou osobou oprávněnou výrobcem kotle  (krbu) vždy jedenkrát za 3 roky (první kontrola měla být provedena do 31.12.2016); od 01.01.2020  předávají tyto osoby doklad o kontrole kotle do elektronického systému ISPOP.

Je třeba upozornit, že pokud výrobce uvádí  povinnost umístění akumulační nádoby, je třeba ji umístit. 

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost spalovat ve všech spalovacích zdrojích pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl.č.415/2012 Sb. v platném znění)  a jsou určená  jejich výrobci.

Je třeba upozornit, že v kotli je třeba spalovat pouze paliva, která jsou určena výrobcem kotle  (např. u kotlů polské výroby je  palivem určeným výrobcem  většinou černé uhlí, ne hnědé uhlí)   

Povinnosti provozovatele spalovacích zdrojů jsou uvedeny v § 17 zákona o ochraně ovzduší.


Vytvořeno 27.4.2021 14:45:00 - aktualizováno 13.10.2021 8:34:57 | přečteno 895x | hrachovina
load