Úvodní strana > Podnikání a spolky > Dotace města
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ukončené projekty

Úprava okolí bývalé trafostanice v příměstském lese a vyznačení andělských stezek

Příspěvek Olomouckého kraje byl využit navybudování tzv. „místa pro setkávání s anděly“ – které vzniklo u nově rekonstruované bývalé trafostanice v příměstském rekreačním lese v okolí města Šumperka. Díky projektu bylo do objektu bývalé trafostanice a blízkého okolí umístěno celkem 5 ks andělů, byla vybudování ocelová lávka do patra objektu a venkovní posezení. Zároveň došlo k osazení 3 ks informačních cedulí ztvárněných jako andělské perutě. Rovněž byl zpracován tiskový průvodce po andělských stezkách, který provede turisty po stopách andělů v příměstském lese. 

30.1.2018 8:25:26 | přečteno 549x | hrachovina | Celý článek
 

Singl trail v Šumperku

Příspěvek Olomouckého kraje je určen k financování vyhledávací studie okruhu přírodních stezek pro cyklisty tzv. „singl trail“ v městských lesích.

15.1.2018 9:01:10 | přečteno 921x | hrachovina | Celý článek
 

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku

Předmětem projektu je zajištění realizace aktivit projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem projektu je zvyšovat a rozvíjet kvalitu, místní a typovou dostupnost sociálních služeb ve městě Šumperk metodou komunitního plánování. Do aktivit projektu budou zapojeni zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, odborná i laická veřejnost.

11.6.2012 9:59:53 | přečteno 1898x | hrachovina | Celý článek
 

Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky, k.ú. Šumperk

Cílem projektu je vybudování cyklostezky propojující ORP Šumperk a přilehlou obec Dolní Studénky. Cílem projektu je vybudování jedné z páteřních komunikací, která umožní cyklistům nejen bezpečnou segregaci od automobilové dopravy v rámci vnitroměstské dopravy, ale i bezpečnější průjezd městem a mezi městem a dotčenou obcí. V rámci projektu bude vybudována oddělená cyklostezka i vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty s vyloučením automobilové dopravy. Nová infrastruktura bude zaručovat bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, především pro cyklisty. Hlavním přínosem realizace je propojení již stávajících cyklostezek a vytvoření kontinuální sítě, která bude základem pro další rozvoj cyklostezek i do odlehlejších částí města vč. napojení přilehlé obce.
15.1.2013 15:25:06 | přečteno 2985x | hrachovina | Celý článek
 

Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk

Projekt řeší rozšíření kapacity Mateřské školy Pohádka na ul. Nerudova v Šumperku. V souvislosti s populačním vývojem posledních let je ve městě pociťován nedostatek kapacit pro umístění dítěte do MŠ, přitom pracoviště  MŠ Pohádka na Nerudově ulici dlouhodobě vykazuje nejvyšší podíl dětí odmítnutých k předškolnímu vzdělávání.  Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ ve městě Šumperku prostřednictvím vybudování nové přístavby objektu MŠ na ul. Nerudova. V rámci projektu bude na místě stávajícího staticky narušeného objektu tělocvičny vybudován nový pavilon, v němž bude zřízeno 1 oddělení MŠ o kapacitě 20 dětí. Součástí projektu jsou rovněž úpravy stávajícího objektu MŠ související s nezbytným spojením obou budov a vybudování bezbariérového přístupu do objektu. V důsledku realizace projektu dojde k vytvoření 2,5 pracovních míst.
15.1.2013 15:26:56 | přečteno 1987x | hrachovina | Celý článek
 

Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb ve městě Šumperku, zajistit dostupnost těchto služeb co nejširšímu spektru potřebných osob a přispět tak ke zvýšení kvality života specifikovaných cílových skupin, i jejich rodinných příslušníků. Projekt je naplánován tak, aby výrazně modernizoval, zkvalitnil a rozšířil již poskytované sociální služby (denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, soc. poradenství - půjčovna kompenzačních pomůcek), a to v komplexním přístupu, který zahrnuje:
a) stavební  úpravy dvou objektů, kde jsou sociální služby poskytovány (gen. Svobody 68 a Bohdíkovská 24, Šumperk)
b) nákup nového technologicky vyspělejšího vybavení (umožní zkvalitnit poskytované služby, ale také je vzájemně provázat)
c) zakoupení automobilu pro přepravu imobilních osob (zajištění dopravy těchto osob do poskytovaných služeb a zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se vzdálenějších míst regionu) 
15.1.2013 15:28:24 - aktualizováno 2.9.2013 9:06:02 | přečteno 2274x | hrachovina | Celý článek
 

Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever

Projekt řeší stavební úpravy objektu spol. střediska Sever na ul. Temenická 5 v Šumperku. Jedná se o veřejnou budovu, ve které jsou poskytovány pouze veřejné a sociální služby pouze neziskovými organizacemi.

1.10.2014 10:51:47 | přečteno 1033x | hrachovina | Celý článek
 

Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech

Projekt obnovuje historickou kompozici zeleně, která vychází ze zpracované historicko -kompoziční analýzy. Předkládaný projekt bude navazovat na obnovu cestní sítě, drobné architektury a mobiliáře, která proběhne v r. 2014.

1.10.2014 10:54:30 | přečteno 1076x | hrachovina | Celý článek
 
Vytvořeno 30.5.2008 10:20:46 | přečteno 14367x | hrachovina
load