Strona główna > Turysta > O Šumperku
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Symbole miasta

Znak města Šumperk

Początków herbu Šumperka można się doszukiwać już pod koniec XIII w. – zakłada się, że na miejskiej pieczęci rodowej pojawił się wówczas znak szlacheckiego šumperskiego rodu – poroże jelenia. Najstarszy zachowany odcisk šumperskiej pieczęci z tym symbolem pochodzi jednak dopiero z początków XVI w. 23 kwietnia 1562 r. w wydanym w Pradze przywileju cesarz rzymski i król czeski Ferdynand I zobowiązał się, że nigdy nie oddzieli Šumperka od skarbu królewskiego. Jednocześnie nadał on miastu prawo trzeciego jarmarku, prawo do pieczętowania czerwonym woskiem, a przede wszystkim udoskonalił herb Šumperka.

, obraz otworzy się w nowym oknie

Do wcześniejszego znaku, który był podobno srebrny i znajdował się na niebieskiej tarczy, Ferdynand I dodał połowę cesarskiego orła, swoje inicjały, a wszystko to umieścił na tarczy z bramą miejską stojącą na skale. Zachowany do dziś akt szczegółowo opisuje herb: "cała tarcza koloru czerwonego lub rubinowego, u dołu skała, na której naprzeciw siebie dwie białe lub czerwone wieże z trzema kwadratowymi blankami u góry, na każdej wieży na znak naszego imienia widoczna litera F w kolorze żółtym lub złotym. Pomiędzy dwiema wieżami brama z podniesioną kratą, nad bramą mała tarcza od dołu ku górze na pół rozdzielona, prawa połowa w kolorze żółtym lub złotym, z czarnym orłem, lewa połowa w kolorze niebieskim lub lazurowym, z porożem jelenia, sześcioma rogami w kolorze białym lub srebrnym".

W przedstawionej tu postaci šumperski herb po dziś dzień pojawia się na pieczęciach, a później na stemplach urzędowych i różnych dokumentach. Pod wpływem tarczy z herbu Šumperka, jako barw miasta zaczęto używać żółtego i niebieskiego koloru, a pół orzeł i poroże stały się podstawą dla opracowanie nowej miejskiej flagi. Decyzją przewodniczącego Sejmu Republiki Czeskiej nr 56 z dnia 13.6.1995 miasto Šumperk używa żółto-niebieskiej flagi – po stronie masztu pół orzeł, w drugiej części – białe pionowe poroże.

Używanie herbu Šumperka

Herbu miasta Šumperk może używać tylko miasto Šumperk oraz powołane lub utworzone przez nie jednostki organizacyjne i osoby prawne (§ 34a ust. 3 ustawy nr 128/2000 Sb., o gminach, z późniejszymi zmianami). Inne podmioty herb miasta mogą wykorzystywać tylko za zgodą władz miejskich.

Rada miasta Šumperka decyzją 3558/09 z dnia 26.03.2009 zatwierdziła zasady w zakresie wydawania zezwoleń na używanie herbu miasta. Zgodnie z tymi regułami podmioty, które chcą wykorzystywać znak Šumperka, muszą się zwrócić ze ze stosownym wnioskiem do Rady miasta Šumperka o pozwolenie na używanie herbu miasta.

Logo miasta Šumperka

, obraz otworzy się w nowym oknie

Podstawowym elementem wizualnego stylu miasta Šumperka jest logo. Logo tworzy słowo Šumperk, w które wkomponowano symbol. Symbol zastępuje w wyrazie literę “M” i symbolizuje bogatą šumperską architekturę, która przy udziale wybitnych architektów kształtowała się w mieście na przełomie XIX i XX wieku i w czasach Pierwszej Republiki Czechosłowackiej, proces ten trwa do czasów współczesnych. Niezliczoną ilość architektonicznych, rzeźbiarskich i sztukatorskich elementów skupionych na małej powierzchni reprezentuje w logo lukarna z wieży ratusza miejskiego. Ten najwyższy budynek w Šumperku dominuje nad miastem i jego okolicą. Wygląda niczym latarnia spoglądająca na miasto i widoczna z wszystkich jego zakątków. Okna wieży są skierowane na cztery strony świata. Okno symbolizuje też otwartość, spojrzenie na świat, perspektywy na przyszłość… Kształt okna ustylizowano i dostosowano pod względem kształtu do wybranej litery, na bazie czcionki Klavika. Czerwony kolor to odwołanie do barwy tła historycznego herbu Šumperka.

Używanie logo miasta Šumperka

Rada miasta Šumperka postanowieniem nr 2142/12 z dnia 01.03.2012 zatwierdziła zasady w zakresie udzielania pozwoleń na używanie logo miasta Šumperka. Zgodnie z tymi regułami podmioty, które chcą wykorzystać przedmiotowe logo, muszą zwrócić się do Rady miasta Šumperka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na używanie logo miasta.
Wytworzono 6.11.2007 11:57:04 - aktualizowano 30.3.2012 10:09:07 | przeczytano 36558x | kouril
load