Zpět

NOVÝ MALÍN

Pohled na obec

Šumpersko

GPS: 49°56'33.450''N, 17°1'54.858''E

Web: www.novymalin.cz/

Katastr obce se nachází většinou v Šumperské kotlině, ale zalesněným výběžkem na východě zasahuje do kopců Hraběšické hornatiny až ke Kamennému vrchu.

Pod Kamenným vrchem pramení potok směřující do Desné a podle něj se táhne obec, jejíž střední nadmořská výška je 340 m. Na západní okraj Nového Malína souvisle navazuje osada Plechy, na severní osada Mladoňov, obě jsou součástí obce.

V dnešním pojmenování obce se odráží skutečnost, že byla po odsunu německého obyvatelstva osídlena Čechy, kteří přišli z Českého Malína na Volyni, vypáleného Němci v roce 1943. Starší název obce Frankštát, užívaný do roku 1947, byl přijat z německého Frankstadt. Obcí prochází železniční trať ze Šumperka do Uničova a Olomouce, silnicemi je spojena se Šumperkem, Hrabišínem, Mladoňovem a Hraběšicemi.


Dominantou obce a zároveň nejstarší památkou je kostel Narození Panny Marie, důkazy o jeho existenci lze nalézt již v r. 1412. Jedná se původně o gotický kostel, který byl barokně přestavěn v letech 1724 -1727 a později i zvětšen o sakristii. Kostel vlastní 10 m vysoký klasicistní hlavní oltář s bohatou ornamentikou, dřevěnou rokokovou kazatelnu s hodnotnou řezbářskou výzdobou. Kostel vlastní také druhý nejstarší datovaný gotický zvon z roku 1462 na Šumpersku.
 
Náhled pro tisk
 
load