Zpět

LIBINA

Libina

Šumpersko

GPS: 49°52'35.152''N, 17°4'57.772''E

Web: www.libina.cz

Obec má střední nadmořskou výšku 290 m a vine se proti toku potoka směřujícího do Oskavy a podél silnice ze Šumperka a Hrabišína do Uničova.
Podél západní hranice katastru prochází železniční trať ze Šumperka do Uničova a Olomouce. Na jižní okraj Horní Libiny navazuje plynule zástavba Dolní Libiny. Libina je největší venkovskou obcí na Šumpersku. 

Písemnými prameny je Libina doložena k roku 1348. Památkou barokní architektury v Libině je farní kostel sv. Jiří z roku 1721. Památkově chráněn je empírový dům z roku 1827 (čp. 204) a novorenesanční stavba z přelomu 19. a 20. století (čp. 215), dále i dvě sousoší Kalvárie, klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1796 a mauzoleum rodiny Langerů u hřbitova z počátku 20. století.
 
Náhled pro tisk
 
load