Zpět

Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace

charita

Žižkova 7 / 15
Zábřeh, 789 01
GPS: 49°52'59.941''N, 16°52'23.430''E

Telefon: +420 583 412 587
E-mail: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
Web: http://www.zabreh.caritas.cz/cs/cinnost/socrehabilitace.php?menu=nase_cinnost

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.


Cílem služby je, aby uživatelé byli dle svých možností schopni: bydlet samostatně s minimální podporou profesionální pomoci; nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas; vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby; pečovat o své zdraví; nalézt a udržet si zaměstnání; navázat a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.


Kapacita

ambulantní

okamžitá kapacita skupinových aktivit - 8 klientů
okamžitá a denní kapacita individuální práce - 2 klienti

terénní

po, út, čt:

okamžitá kapacita 1 osoba,
denní kapacita 2 osoby

st:

okamžitá kapacita 2 osoby,
denní kapacita 8 osob

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

13:00–16:30

út

9:00–16:30

st

13:00–16:30

čt

9:00–16:30

9:00–12:00

terénní

(případně dle potřeby klienta)

po, út

8:30–12:00

st

8:00–14:00

čt

8:30–12:00

Služba je určena

dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let, s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě bez pomoci.Základní činnosti:
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (zaměřené na upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností klienta)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fotogalerie

charita

charita

 
 
Náhled pro tisk
 
load