Zpět

Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace, SOREHA

charita

Žižkova 7 / 15
Zábřeh, 789 01
GPS: 49°52'59.941''N, 16°52'23.430''E

Telefon: +420 735 764 444
E-mail: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
Web: https://zabreh.charita.cz/nase-sluzby/sluzby-pro-seniory-handicapovane-v-nasem-zazemi/soreha-socialn

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.


Cílem služby je, aby uživatelé byli dle svých možností schopni: bydlet samostatně s minimální podporou profesionální pomoci; nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas; vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby; pečovat o své zdraví; nalézt a udržet si zaměstnání; navázat a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.


Kapacita

ambulantní

okamžitá kapacita - 8 osob

terénní

po, út, čt:

okamžitá kapacita 1 osoba,
denní kapacita 2 osoby

st:

okamžitá kapacita 2 osoby

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

13:00–16:30

út

9:00–16:30

st

13:00–16:30

čt

9:00–16:30

9:00–12:00

terénní

(případně dle potřeby klienta)

po, út

9:00–12:30

st

8:00–14:00

čt

9:00–12:30

Služba je určena

dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let, s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě bez pomoci.Základní činnosti
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (zaměřené na upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností klienta).
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fotogalerie

charita

charita

 
 
Náhled pro tisk
 
load