Zpět

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Dětské centrum Ostrůvek  Dr E Beneše 13

Šumperk

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 787 01
GPS: 49°57'52.445''N, 16°58'39.983''E

Telefon: +420 583 214 309
E-mail: patschova@dc-ostruvek.cz
Web: http://www.dc-ostruvek-sumperk.cz/

Centrum poskytuje komplexní péči dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Od 1. 1. 2015 jsou Dětské centrum Ostrůvek, p.o. a Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. sloučeny. Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Zdravotní péče
 • DD pro děti do 3 let věku
 • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
  • MUDr. František Sekyra, tel.: 583 214 309
 • Rehabilitační ambulance - poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.
  • pracoviště Šumperk, Dr. E. Beneše 13. tel.: 604 389 783, 732 688 566 
   po-pá: 7:00-11:45, 12:15-14:30
  • detašované pracoviště Zábřeh, Strejcova 2a (budova MŠ), tel.: 583 550 177, 605 921 419
   po-pá: 7:30-11:30, 12:00-13:00
 • Psychologická ambulance - psychologická diagnostika a terapeutické vedení rodin a dětí; poradenství a krizová intervence v oblasti rodinných vztahů; poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  (psychologická péče je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami)
  • tel.: 724 977 743, 583 214 309; e-mail: bubenikova@dc-ostruvek.cz 
 • Speciálně pedagogická ambulance -  poskytuje výchovně-vzdělávací, diagnostickou a terapeutickou činnost u dětí raného a předškolního věku s ohledem na jejich možnosti a schopnosti a poradenství rodičům dětí ve výchovně-vzdělávací oblasti.
  • e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz
Další služby 
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail:  lejsalova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail:  dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Zápůjčky přístrojů - zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 

Fotogalerie

Dětské centrum Ostrůvek  Dr E Beneše 13

Dětské centrum Ostrůvek Dr E Beneše 13

 
Dětské centrum Ostrůvek, Dr E Beneše 13

Dětské centrum Ostrůvek, Dr E Beneše 13

 
 
Náhled pro tisk
 
load