Zpět

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Dětské centrum Ostrůvek  Dr E Beneše 13

Šumperk

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 787 01
GPS: 49°57'52.445''N, 16°58'39.983''E

Telefon: +420 583 214 309
E-mail: patschova@dc-ostruvek.cz
Web: http://www.dc-ostruvek-sumperk.cz/

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku.

Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Odborná péče
 • Pobytová - přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou.
 • Ambulantní - konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení.
  • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - atestovaný lékař v oboru pediatrie, dorostové lékařství, posudkové lékařství. Tel.: 583 214 309
  • Rehabilitační péče - poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.
   Kontakt.: 604 389 783, moravcikova@dc-ostruvek.cz; 732 688 566, vargova@dc-ostruvek.cz.
  • Psychologická ambulance - 724 977 743, bubenikova@dc-ostruvek.cz.
 • Terénní - edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte.
Další služby 
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail: rohackova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
   Kontakt: dokoupilova@dc-ostruvek.cz, tel.: 583 214 309
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
   • laktační poradkyně, tel.: 775 863 240
   • porodní asistentka, tel.: 724 981 141
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro děti v pěstounské péči. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Pronájem přístrojů - pronájem odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu.
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).
 

Fotogalerie

Dětské centrum Ostrůvek  Dr E Beneše 13

Dětské centrum Ostrůvek Dr E Beneše 13

 
Dětské centrum Ostrůvek, Dr E Beneše 13

Dětské centrum Ostrůvek, Dr E Beneše 13

 
 
Náhled pro tisk
 
load