Zpět

Domov Paprsek Olšany - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Paprsek Olšany

Šumpersko

Olšany 105
Olšany, 789 62
GPS: 49°57'49.737''N, 16°51'19.959''E

Telefon: +420 583 247 212, +420 583 286 425
E-mail: klimesova@domovolsany.cz, naglova@domovolsany.cz
Web: www.domovolsany.cz

Pobytová sociální služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.


Kapacita

60 lůžek

Provozní dobanepřetržitě 

Cena

dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: osoby mužského pohlaví ve věku 18-64 let


Základní činnosti:
  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravování,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí,
  • sociální poradenství.
Další služby:
  • zajištění zdravotní péče

Fotogalerie

Paprsek Olšany

Paprsek Olšany

 
 
Náhled pro tisk
 
load