Zpět

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Osobní asistence

Dětský klíč

Šumperk

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 787 01
GPS: 49°57'59.357''N, 16°58'27.293''E

GSM: +420 583 550 118
E-mail: DKmaruzkova@seznam.cz
Web: www.detskyklic.cz

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Kapacita

8 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po: 13:40 - 16:00
út: 13:00 - 15:00
st: 13:40 - 15:30
pá: 13:00 - 15:00

na základě individuální poptávky je služba osobní asistenci poskytována po - ne: 7:00 - 19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s kombinovaným postižením,
osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let.

Základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

Otevírací doba

Po - Čt13:00 - 16:00

 

Fotogalerie

DK

DK

 
Dětský klíč

Dětský klíč

 
 
Náhled pro tisk
 
load