Zpět

MANUFAKTURA OBERLEITHNERŮ

Oberleithnerova manufaktura

Šumperk

Hlavní třída 2
Šumperk, 787 01

Dům se stal základem pro vznik Oberleithnerovy manufaktury na výrobu hladkého plátna, která je datována rokem 1817.

Slušné dědictví po otci a jistě nezanedbatelné věno jeho manželky Pauly, rozené Hornischerové, pomohlo Eduardu Oberleithnerovi v počátcích nesmírně úspěšného podnikání. Opustil místa kde vyrůstal (okolí dnešní Langrovy ulice) a uchytil se na prostranství zvaném Eichelbrennerplatz (dnešní tzv. „Točák“). Zde si v roce 1810 koupil za 8000 zlatých dům čp. 19. Je zajímavé, že dům patřil jistému „Georgu Kukulinnusovi“ a že matka Pauliny Hornischerové byla rozená Kukulinová.

Dům se stal základem pro vznik Oberleithnerovy manufaktury na výrobu hladkého plátna, která je datována rokem 1817. Brzy ovšem její kapacita nestačila a manželé Oberleithnerovy zahájili jednání s městem o postoupení sousední budovy čp. 18, ve které byl v této době městský špitál. Manželé výměnou za tuto budovu nabízeli svůj dům se zahradou, který se nacházel v dnešní Kozinově ulici. Jednání začalo na podzim 1826 avšak ještě na počátku roku 1828 nebylo nic dořešeno. V dubnu tohoto roku vypukl ve špitále požár a jeho obyvatelé zůstali bez střechy nad hlavou. Byl tento požár jen náhodou?

Oberleithner mohl začít s rozšiřováním výrobních kapacit a stavbou reprezentativního rodinného sídla a to tím spíše, že se mu v roce 1831 podařilo přikoupit od Josefa Kapse i sousední dům čp. 17. Tak vznikl na tehdejší dobu obrovský komplex, jehož součástí byla manufaktura, obchodní dům a obytná část. Autor stavby, jímž byl tesařský mistr Ignaz Ičichter, pojal průčelní fasádu v pozdně barokní úpravě s rokokovými doplíky. Objekt byl opatřen velkým nápisem s označením firmy a obrovským císařským orlem na střeše v ose budovy.

5. a 6. října 1929 se v Šumperku konala dvoudenní velkolepá slavnost spojená s odhalením pamětní desky otce a syna – Karla a Maxmiliana Oberleithnera na jejich rodném domě. Na slavnosti účinkovala městská kapela s mužským pěveckým spolkem, byl uspořádán lampiónový průvod městem. 6. října dopoledne se od dnešního divadla za doprovodu městské kapely vydal k rodnému domu slavnostní průvod. Slavnost byla natáčena filmovou společností pro promítání v kinech. Schillerova ulice (dnešní Hlavní třída), a Eichelbrennerplatz (dnešní „Točák“) tonuly v záplavách městských (modré a žluté) a německých barev. 

Po proslovu starosty města dr. Leobwohla byla odhalena pamětní deska s nápisem, jehož český překlad zní: „V tomto domě se narodil: v roce 1828 uměleckomyslný filantrop Carl von Oberleithner a v roce 1868 velký syn naší otčiny hudební skladatel Dr. Max von Oberleithner. Z vděčnosti: rodné město a M. G. V. (Mužský pěvecký spolek).“ Šumperk 1929

Náhled pro tisk
 
load