Zpět

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – JUDr. Jaroslav Němeček

Šumperk

Blahoslavova 4
Šumperk, 787 01
GPS: 49°58'8.123''N, 16°59'27.557''E

Telefon: +420 583 213 719
GSM: +420 602 791 120
E-mail: nemecek@mujadvokat.cz
Web: www.mujadvokat.cz/

Advokátní kancelář

Obchodní právo 
- zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech, přeměny obchodních společností (fúze obchodních společností, rozdělení obchodních společností, změny právní formy obchodních společností), zrušení společností bez likvidace, převody obchodních podílů, vypořádání mezi společníky)

Občanské právo
- sepisování smluv o nemovitostech (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcných břemen) a ostatních smluv dle občanského zákoníku, řešení právních problémů vzniklých z občanskoprávních závazkových vztahů, ochrana osobnosti, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

Správní právo
- zastupování ve správním řízení, zejména zastupování v řízeních dle stavebního zákona

Trestní právo
- obhajoba klienta a zastupování poškozených v přípravném řízení a v řízení před soudem

Pracovní právo 
- právo společností, pracovněprávní vztahy
Náhled pro tisk
 
load