Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyjádření města k záměru v lokalitě Šumavská

Logo města Šumperka

V posledních dnech rezonuje místními médii množství informací zaměřených na plánovanou výstavbu supermarketu Lidl a bytových domů při ul. Šumavské. Spousta těchto informací je nepřesných a mohou mást veřejnost.

Jaká je tedy podstata věci a role města v dané záležitosti? Prvně je třeba se podívat, o čem zastupitelé budou jednat. Zastupitelstvu města je předložen materiál, který OTVÍRÁ problematiku propojení ulic Šumavská – Zemědělská – Bratrušovská. Tento projekt byl historicky zablokován prostupem této páteřní komunikace přes stávající budovy v areálu „statku“, čímž byl na dlouhé roky zablokován rozvoj obrovského území určeného územním plánem především k bydlení a občanské vybavenosti.

Pokud by zastupitelstvo města hlasovalo, mohlo by pouze schválit POŘÍZENÍ změny územního plánu. V žádném případě v současné době není rozhodováno o jakékoliv stavbě, respektive změně využití území oproti již schválenému územnímu plánu. Jedná se pouze o schválení zahájení pořízení potřebné změny územního plánu.

Dále je nutné vyzdvihnout, že začíná proces, kde bude připuštěna široká veřejnost, se kterou bude tato změna ve standardním procesu projednána.

Tato změna, pokud by její pořízení bylo zastupiteli schváleno, tedy díky iniciativě investorů, kteří se obrátili na město, přináší historickou možnost rozvinout obrovské území určené pro bydlení a přinést do města stovky bytů a stavebních parcel, případně souvisejících objektů občanské vybavenosti. A ano, jeden díl z tohoto obrovského území (cca 45 ha) by zabral supermarket Lidl. Zde musíme za město důrazně uvést, že Lidl nabyl pozemky od soukromých vlastníků, a to pozemky k danému účelu určené územním plánem již z roku 2011 a také v předchozím plánu z roku 1998.

Pro město může mít tato změna spoustu pozitivních dopadů. Je to především otevření možnosti k vybudování komunikace Šumavská – Bratrušovská včetně cyklostezky. Dále je to napojení pro pěší směr koupaliště, Tylova ulice atd.  na účet investorů a případně další bonusy pro město obsažené v trojstranné dohodě o spolupráci.

Tím největším přínosem této projednávané změny je ovšem výstavba nových bytových domů a zejména rozvinutí obrovského území pro další bytovou výstavbu.

Náklady na zpracování změny územního plánu stejně jako na vybudování páteřní komunikace včetně chodníků a alejové zeleně a ostatních částí nových veřejných prostranství v řešeném rozsahu budou v plné výši hradit investoři. Rozpočet města tedy těmito akcemi nebude nijak dotčen. Naopak se díky těmto záměrům investorů může významně doplnit bytová potřeba ve městě a nákupní možnost rozsáhlých ploch pro bydlení v docházkové vzdálenosti.


Vytvořeno 21.4.2021 8:15:40 | přečteno 1432x | singerova
load