Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město Šumperk čelí útoku a obvinění z rasismu

Logo města Šumperka

Město Šumperk se v minulých dnech stalo terčem negativní politické kampaně, která prostřednictvím návodných a tendenčních článků v médiích měla vytvořit u veřejnosti domněnku vedoucí k rasismu. Město Šumperk se od těchto článků zcela distancuje a vzhledem k závažnosti jejich obsahu a míry dopadu na některé zaměstnance se rozhodlo tuto pomluvu řešit.

Dne 9. března 2021 byl na serveru Romea.cz uveřejněn článek s názvem „Je to asi Rom. Logo Šumperka používat nebude, řekla úřednice. Rada města rozhodnutí jednohlasně odsouhlasila. Starosta města se nyní omlouvá.“

V článku Romea.cz je rovněž uvedeno: „… Podle našich informací měla tehdy úřednice podnikatele hodnotit podle gramatických a stylistických chyb uvedených v žádosti o poskytnutí loga, a proto doporučila žádost neschválit...“ Dále je v článku uvedeno „… Nemělo by se stávat, že žádost napsaná špatnou češtinou je automaticky zamítnuta…“ Výrok je nepravdivý, neboť žádost, která je uložena na městském úřadě, neobsahuje žádné chyby, na které neuvedený zdroj poukazuje.

Ukázka výrobku na žádosti o užití loga městaAutor výše uvedeného článku svá vyjádření opírá kromě lživých informací o anonymní zdroj a o neveřejný zápis z jednání rady města ze dne 5. 3. 2020. Tento více než rok starý zápis byl na vyžádání poskytnut městskému zastupiteli a bývalému radnímu města Šumperka Ing. Ondřeji Polákovi dne 2. 3. 2021 na základě jeho písemné žádosti.

Na článek serveru Romea.cz se následně 12. 3. 2021 odvolal také místní internetový zpravodaj Rej.cz, který dne 12. 3. 2021 zveřejnil článek „Je to asi Rom, žádost mu neschválíme. Radnice rozhodla na základě barvy pleti“ a následně další článek dne 14. 3. 2021 s názvem „Rasismus na radnici – starosta se omlouvá“. Provozovatelem platformy Rej.cz je společnost Viventis media s.r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je městský zastupitel Ing. Ondřej Polák

Všechny tyto zveřejněné články vycházejí z textu zápisu, kde je u projednávaného bodu k materiálu ŠKV 9 – Žádost o udělení souhlasu k užívání logotypu města Šumperka uvedeno, že materiál zpracovala vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů. K projednání jej tehdy předložila vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Ing. Helena Miterková, a to s navrženým usnesením – nedoporučení souhlasu. Tento materiál, který byl vypracován několik dnů před zasedáním předmětné městské rady, obsahoval vedle doporučení neschválit žádost a důvodové zprávy také obrazové přílohy s podobou výrobků, na něž měl být logotyp města umístěn. Ukázka výrobku na žádosti o užití loga města


Návrh usnesení a důvodová zpráva vycházela z Pravidel pro udělení souhlasu s logotypem města Šumperka. Podstatou těchto pravidel jsou ustanovení, že logotyp města Šumperka je oficiální značkou města, standardně se uděluje na základě žádosti za účelem prezentace města zejména ve sportovní či kulturní oblasti a není určeno pro soukromé výrobky, které by měly sloužit k dalšímu prodeji, protože tyto by mohly být vnímány jako oficiální výrobky města.

O neudělení souhlasu a o důvodu jeho neudělení byl žadatel informován dopisem ze dne 9. 3. 2020.

Součástí zápisu je také ve zkratce zaznamenaná diskuze, která probíhala k účelu využití logotypu dle předložené žádosti a vhodnosti předmětných výrobků k prezentaci města. V diskusi také padl dotaz, zda v Šumperku žije japonský umělec, protože jméno žadatele znělo japonsky. Na tento dotaz odpověděla vedoucí odboru, že s žadatelem při výkonu své práce přišla do styku, a opravila předpoklad radních, že žadatel zřejmě není Japonec, nýbrž člen romské komunity, který má jen japonsky znějící jméno, pod nímž komunikuje.  Použití výrazu „romská komunita“ je zcela legitimní slovní spojení, které je běžně využíváno i pro komunity jiných národnostních menšin.

Diskuze ještě dále pokračovala a po zodpovězení všech dotazů radní jednomyslně žádost o udělení souhlasu k užívání logotypu města Šumperka zamítli a to výhradně z důvodu nedostačující kvality výrobku, s nímž město nechce být oficiálně spojeno.

Bohužel zapisovatelka zápisu celý tento proces a rozsáhlou diskusi shrnula do nešťastně formulovaných dvou vět, které celou diskusi zkreslily a které jsou nyní nosným tématem výše uvedených článků („Vypadá, jako by to byl člen romské komunity. Rozhodně nedoporučujeme udělit souhlas.“). Pozn: Interpretace nahrazena přesnou citací dle zápisu.

Ukázka výrobku na žádosti o užití loga městaStarosta města se snažil všechny výše uvedené skutečnosti včetně kontextu diskuse vysvětlit redaktorce serveru Romea.cz a omluvil se, že tyto dvě z kontextu vytržené věty mohou navádět k pochybnosti. Není pravdou, že starostova omluva znamenala přiznání rasistického pochybení, ale byla omluvou za vyznění zkratkovitého a neúplného zápisu.  

V článku, který následně vyšel, však nebylo vysvětlení starosty vzato v potaz. Vedení města se proto domnívá, že účelem článku bylo vytvořit domněnku o rasismu a poškodit dobrou pověst městského úřadu.

Město Šumperk má se šumperskou romskou komunitou velmi dobré vztahy, které lze dokázat. Ke každému žadateli či klientovi přistupuje stejně, objektivně a národnostní či jiný původ nemá na jednání úřadu či města vliv.

Na snímcích jsou výrobky žadatele, na kterých měl být logotyp města umístěn.


Vytvořeno 16.3.2021 11:20:07 | přečteno 2085x | singerova
load