Úvodní strana > Život ve městě > O Šumperku
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Symboly města

Znak města Šumperk

Počátky znaku města Šumperka je možno hledat již v závěru 13. století, kdy lze předpokládat na městské pečeti rodové znamení šlechtického rodu z Šumperka - jelení paroh. Nejstarší otisk šumperské pečeti s tímto symbolem pochází však až z počátku 16. století. Privilegiem vydaným v Praze dne 23. dubna 1562 se římský císař a český král Ferdinand I. zavázal, že Šumperk nikdy neodprodá od královské komory a současně městu udělil právo třetího výročního trhu, právo pečetit červeným voskem a především Šumperku polepšil městský znak.  Autorem znaku města Šumperka je Jiří Louda.

Prapor města správný, obrázek se otevře v novém okněK původnímu znamení, které bylo údajně stříbrné na modrém štítě, přidal polovinu císařského orla, své iniciály a vše umístil do štítu s městskou branou na skále. Dodnes dochovaná listina popisuje znak velmi podrobně: "štít všecken červené neb rubínové barvy a u spodku štítu skála, na kteréž dvě věže bílé neb stříbrné barvy proti sobě s třimi stínkami z kvadrátu postavené k vrchu štítu stojí a na jedné každé věži litera F na znamení jména našeho žluté neb zlaté barvy se vidí. Mezi těmi pak dvěma věžmi brána s mříží zapaditú stříbrnú, nad kteroužto branou štít malej od spodku až do vrchu na poli rozdělený, pravá polovice žluté neb zlaté barvy, v níž puol vorla ptáka černého jest, levá pak polovice modré neb lazurové, v níž roh jelení s šesti parožky bílé neb stříbrné barvy".

Ve stanovené podobě se pak šumperský městský znak objevuje na pečetidlech a později na úředních razítkách i různých dokumentech až do dnešní doby. Pod vlivem štítku v šumperském znaku začaly být jako městské barvy užívány žlutá a modrá a poloviční orlice s parohem se také staly základem pro tvorbu nového městského praporu. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 56 ze dne 13. 6. 1995 užívá město Šumperk žlutomodře polcený prapor, který v žerďové části nese černou půlorlici s červenou zbrojí, ve vlající části je svislý bílý paroh.

Užívání znaku města Šumperka

Znak města Šumperka může používat pouze město Šumperk a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby (§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Jiné subjekty mohou užívat znak města jen s jeho souhlasem.

Rada města Šumperka usnesením č. 3558/09 ze dne 26.03.2009 schválila pravidla pro povolení užívání znaku města Šumperka. Dle těchto pravidel musí subjekty, které chtějí znak města Šumperka použít, požádat Radu města Šumperka o povolení užívání znaku města.

ikona souboruŽádost o povolení užívání znaku města Šumperka
ikona souboruPravidla pro povolení užívání znaku města Šumperka
ikona souboruBarevné provedení CMYK

Logo města Šumperka

Logo města Šumperka, obrázek se otevře v novém okněZákladním prvkem vizuálního stylu města Šumperka je logo. Logo tvoří slovo Šumperk, ve kterém je zakomponovaný symbol. Nahrazuje ve slově literu “M” a symbolizuje bohatou šumperskou architekturu, která se ve městě utvářela velmi intenzivně za přispění vynikajících architektů jak na přelomu 19. a 20. století, tak i za první republiky a až do současnosti. Šumperku se proto často přezdívá „malá Vídeň“. Množství architektonických, sochařských a štukatérských prvků, které jsou ve městě doslova nakumulované na malé ploše, tak zastupuje vikýř na věži městské radnice, která je v Šumperku nejvyšší stavbou, dominuje městu i okolí. Působí jako maják v krajině, shlíží na město a je vidět ze všech koutů. Okna se dívají do všech čtyř světových stran. Okno má i symboliku otevřenosti, výhledu do světa, pohledu do budoucnosti... atd. Tvar okna je zestylizován a přizpůsoben tvarově zvolenému písmu, které vychází z fontu Klavika. Červená barevnost vychází z podkladové barvy historického znaku města Šumperka. Autorem loga je královehradecký výtvarník Lukáš Taneček.

Užívání loga města Šumperka

Rada města Šumperka usnesením č. 2142/12 ze dne 01. 03. 2012 schválila pravidla pro povolení užívání loga města Šumperka. Dle těchto pravidel musí subjekty, které chtějí logo města Šumperka použít, požádat Radu města Šumperka o povolení užívání loga města.

Vytvořeno 6.11.2007 11:57:04 - aktualizováno 30.3.2012 10:09:07 | přečteno 37851x | kouril
load