Úvodní strana > Město a městský úřad > Orgány města
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu.

Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo město zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo města může zřídit i jiné výbory pro další oblasti své činnosti. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory jsou vždy nejméně tříčlenné a počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru a je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor plní úkoly v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích a dále úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města.

Finanční výbor zastupitelstva města Šumperk

Předseda: Ing. Roman Macek
Tajemník: Hana Adamová
Členové: MUDr. Radan Volnohradský, Ing. Zdeněk Utěšený, MBA, Ing. Petr Suchomel, Ing. Jana Barešová, Ing. et Ing. Bc. Bronislav Suchý, Lenka Valentová, Ing. Jakub Šnapka, Ing. Jaromír Mikulenka 

Kontrolní výbor zastupitelstva města Šumperk

Předseda: Mgr. Alena Hlavešová
Tajemník: Helena Hloušková
Členové: Martin Hladil, Ing. Luboš Cekr, PhDr. Václav Kopa, Ing. Radovan Vrba, Ing. Ludvík Žák, Tomáš Menšík, MgA. Kamil Navrátil, Jakub Gloza
Vytvořeno 10.12.2014 16:32:15 - aktualizováno 4.2.2020 13:39:51 | přečteno 14603x | kouril
load