Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Krizové řízení

Pracovní náplň

 • plní úkoly na úseku krizového řízení městského úřadu Šumperk, jakožto obce i obce s rozšířenou působností, dle zákona o krizovém řízení,
 • zajišťuje činnosti vyplývající z úkolů starosty města, jako starosty obce s rozšířenou působností, uvedených v zákoně o krizovém řízení,
 • zajišťuje činnosti vyplývající z úkolů orgánů města, jako orgánů obce, uvedených v zákoně o krizovém řízení,
 • zajišťuje činnosti vyplývající z úkolů městského úřadu, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, uvedených v zákoně o krizovém řízení,
 • zajišťuje organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu města, podle nařízení vlády k provedení zákona o krizovém řízení a plní úkoly vyplývající z funkce tajemníka bezpečnostní rady a krizového štábu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající pro město a městský úřad ze zákona o integrovaném záchranném systému, mimo činností týkajících se jednotky požární ochrany města a městské policie,
 • zajišťuje péči o materiál a nemovitosti pro ochranu obyvatelstva v majetku města (zařízení civilní ochrany podle zákona o integrovaném záchranném systému),
 • zajišťuje činnosti vyplývající pro město a městský úřad ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • v součinnosti s vodoprávním oddělením plní úkoly v oblasti protipovodňové ochrany vyplývající ze zákona o vodách pro povodňové orgány města, jako obce i obce s rozšířenou působností,
 • zajištuje plnění úkolů v oblasti příprav k obraně státu, plánování obrany státu a branné povinnosti, osobní a věcné pomoci, součinnosti a spolupráce s krajským vojenským velitelstvím,
 • zajišťuje činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích organizace,
 • zajišťuje činnosti v oblasti požární ochrany týkající se objektů užívaných městským úřadem, mimo činností související s jednotkou požární ochrany města,
 • provádí vstupní i opakovaná školení požární ochrany a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích organizace dle zákona o požární ochraně a zákoníku práce,
 • provádí šetření pracovních úrazů, jejich evidenci a odškodňování, jak ukládá zákoník práce,
 • provádí vyhledávání rizik, zajišťování jejich příčin a zdrojů a podává návrhy k jejich odstranění dle zákoníku práce,
 • spolupracuje při zajištění zákazu požívat na pracovištích organizace alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky dle zákoníku práce,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací v rozsahu vyplývajícím pro město a městský úřad ze zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 • zajišťuje správu používání mobilních telefonů pro všechny pracoviště organizace.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění,
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

 

Vytvořeno 4.1.2008 8:26:51 - aktualizováno 21.9.2018 14:48:44 | přečteno 10602x | hrachovina
load