Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Volby
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů na 2. a 3. října 2020.Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

 • v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 • v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

 • který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
 • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00 hod., kontaktní osoba: Olga Breitzetelová – viz níže) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (25.09.2020) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Informace viz: https://www.olkraj.cz/informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-onemocneni-covid-19-aktuality-10013.html

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 30.09.2020 od 7 do 15 hodin.

  Pro okres Šumperk je volební stanoviště umístěno na adrese: Vikýřovice, Ztracená 684 (Správa silnic OK)

 • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 01.10.2020 od 7 hodin do pátku 02.10.2020 do 18 hodin.

 • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 01.10.2020 do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 02.10.2020 od 7 hodin do soboty 03.10.2020 do 14 hodin.

Seznam volebních okrsků a volebních místností na území města Šumperka

Dokument: ikona souboruVolební okrsky Šumperk_ZK 2020

Mapový portál: http://www.nasemapy.cz/sumperk/volby/view/

Kontakty na pracovníky Městského úřadu Šumperk zajišťujících organizaci voleb:

 • Ing. Petra Štefečková
  Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
  Telefon: 583 388 603, 721 444 991
  e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz

Výsledky voleb v roce 2016

Výsledky voleb v roce 2012

Výsledky voleb v roce 2008

Zdroj: www.volby.cz


Vytvořeno 4.4.2014 11:55:34 - aktualizováno 25.9.2020 10:27:57 | přečteno 7592x | hrachovina
load