Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Volby
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volba prezidenta republiky 2023

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

Počet volebních okrsků na území města se nemění. Hlasování proběhne ve 30 volebních okrscích, umístění volebních místností zůstává stejné jako při posledních volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2022.

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ověření provádí vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí Ing. Eva Partisch (tel. 583 388 321), v kanceláři č. 321 ve 2. patře přístavby budovy úřadu na ulici Jesenická 31. Zde je možné rovněž hlásit požadavky k návštěvě s přenosnou hlasovací schránkou ve dny voleb.

 

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení volby, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 11. 01. 2023 do 16.00 hod.– pro 1.kolo volby, resp. dne 25.01.2023 – pro 2.kolo volby ) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 06.01. 2023 do 16.00 hod. pro 1.kolo volby, resp. dne 20.01.2023 pro 2.kolo volby) obecnímu úřadu; toto písemné podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Ověření podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského průkazu nebo s případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek. 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Šumperku se vyřizují na oddělení správním odboru správního a vnitřních věcí na pracovišti evidence obyvatel v kanceláři č. 323 (informace podá Ing. Eva Partisch - tel. 583 388 321), v 2. patře přístavby budovy Městského úřadu na ulici Jesenická 31. O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle na jím zvolenou adresu.

Městský úřad Šumperk je volebním orgánem, který plní úkoly na úseku voleb.

KONTAKTY:


Městský úřad Šumperk

721 444 991

Ing. Petra Štefečková

 

724 979 865

Ing. Eva Partisch

Odkaz na stránky Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


Výsledky volby v roce 2018

Výsledky volby v roce 2013

Zdroj: www.volby.cz

Vytvořeno 9.1.2013 16:25:58 - aktualizováno 10.1.2023 13:44:40 | přečteno 11804x | hrachovina
load