Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka

Město Šumperk v letech 1997 až 2021 v rámci Programu prevence kriminality města Šumperka realizovalo přes 135 projektů z oblasti situační a sociální prevence, tak i projekty sloužící k informování veřejnosti. Celkové náklady na tyto projekty činily přes 24 mil. Kč, přičemž Ministerstvo vnitra České republiky podpořilo projekty státní účelovou dotací v celkové výši přes 15 mil. Kč, ostatní náklady neslo město a subjekty participující na realizaci jednotlivých dílčích projektů

2022 Zvládání stresu a zvýšené agresivity – komplexní péče o děti a jejich rodiče
2022 Prázdninový pobyt
2022  Bezpečné volnočasové aktivity pro děti a mládež s výchovnými problémy

2021 Zvládání vlastní agresivity - výchovný a vzdělávací program pro děti a jejich rodiče
2021 Obnova (modernizace) městského kamerového dohlížecího systému - 2021
2021 Prázdninové pobyty 

2020  Informace MV ČR o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 - Hodnoticí komise se usnesla, že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání a rozsahu, MV ČR nepodpoří akce, u kterých se počítá se shromažďováním většího počtu osob či s přímou prací s rizikovými skupinami osob. Jedná se zejména o nejrůznější pobytové akce (včetně táborů), vzdělávací akce, konference, volnočasové či skupinové aktivity. Je vysoká pravděpodobnost, že by se neuskutečnily či byly omezeny a přidělená dotace by nebyla využita, resp. na akci v omezeném režimu by byla dotace považována za neefektivní.
V roce 2020 byl realizován projekt Prázdninové pobyty

2019 Prázdninové pobyty
2019 Řešení výchovných problémů u dětí – intervenční program pro rodiče
2019 Forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek) syntetickou DNA
2019 Senioři v bezpečí
2019 Učíme se vařit

2018 Prázdninové pobyty
2018 Bezpečné pokoje
2018 Komplexní řešení výchovných problémů u dětí a mládeže
2018 Poznáváme své město Šumperk

2017 Prázdninové pobyty
2017 Doma v bezpečí

2016 Prázdninové pobyty
2016 Todle umíme … pošli to dál!
2016 Etopedická práce s dětmi s rizikovým chováním
2016 Bezpečně doma

2015 Prázdninové pobyty
2015 Todle umíme
2015 Preventivní besedy pro informované rodiče – rizika i-netu

2014 Prázdninové pobyty
2014 KLUBÍK 2014
2014 Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového chování u dětí a mládeže

2013 Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2013 Prázdninové pobyty
2013 KLUBÍK
2013 Pohovorová místnost

2012 Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2012 KLUBÍK
2012 Prázdninové pobyty a víkendový pobyt
2012 S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 2012
2012 Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež RACHOT - prevence rizikového chování na ulici

2011 KLUBÍK
2011 Vzdělávací a výchovný program "Právo pro každý den"
2011 Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2011 Víkendový a prázdninové pobyty
2011 Bezpečně okolo „PĚTKY“

2010 Vzdělávací a výchovný program "Právo pro každý den"
2010 Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot
2010 Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2010 Víkendové a prázdninové pobyty pro rizikovou a delikventní mládež
2010 KLUBÍK

2009 Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot
2008 Bydlím a pracuji
2008 Rachot a prevence kriminality
2008 V I P 2008 Vzdělání -Informace - Prevence
2008 Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 - 2011

2007 Systém včasné intervence - investiční část
2007 Systém včasné intervence - neinvestiční část
2007 Výchova rizikové mládeže
2007 Bezpečné nakupování

2006 "Zaostřeno na rychlost"

2004 Nízkoprahový klub pro problémové děti a mládež ARTEEN - vybavení
2004 Dlouhodobý a krátkodobé pobyty pro rizikovou a delikventní mládež
2004 Letní tábor dětí ze Savore
2004 Mobilní kamerový systém
2004 Preventivně informační servis pro občany

2003 Kontaktní centrum pro drogově závislé
2003 Krizový byt pro ženy
2003 Krátkodobé a dlouhodobý pobyt pro rizikovou a delikventní mládež
2003 Prevence kriminality a média
2003 Kamerový a monitorovací systém města
2003 Jízdní kola pro městskou policii
2003 Prevence kriminality

2002 Pobyty romských dětí Savore
2002 Bezpečí pro naši mládež
2002 Marketingová komunikace
2002 Stojany k zabezpečeníá jízdních kol ve městě.

2001 Právo na každý den - vzdělávací kurz
2001 Osvětlení chodníku a hřiště

2000 Nuda nemá šanci IV
2000 Činnost psychoterapeutické skupiny a etopedické poradny
2000 Letní tábor romských dětí
2000 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina IV.
2000 Výchovné pobyty dětí z romských rodin
2000 Bezpečné hřiště po celý den
2000 Policie pro občany IV
2000 Policie pro občany III.

1999 Nuda nemá šanci - II
1999 Úprava sídlištního hřiště - K.H. Máchy
1999 Kulturně - vzdělávací základna "Savore"
1999 Nízkoprahové krizové kontaktní centrum pro rizikovou mládež - konečná etapa
1999 Azylové služby města Šumperk I.
1999 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu II.
1999 Pomoc ženám a dívkám v tísni II.
1999 In line centrum III.
1999 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina III.
1999 Výchovné pobyty pro děti z romských rodin
1999 Digitální zpracování záznamu kamerového systému
1999 Osvětlením k bezpečnosti obyvatel II.
1999 Bezpečné parkoviště
1999 Informace pro občany III.
1999 Policie pro občany II.
1999 Kontaktní centrum Domus
1999 Informační leták PPP
1999 Expedice prevence 99

1998 Nuda nemá šanci I.
1998 Víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů
1998 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu
1998 Psychoterapeutická skupina problémových dětí a etopedická poradna
1998 In line centrum II.
1998 Pomoc ženám a dívkám v tísni I.
1998 Nonstop centrum pro mládež II.
1998 Činnost psychoterapeutické skupiny a víkendové pobyty
1998 Úprava sídlištního hřiště - Temenice I.
1998 Pejsek a já
1998 Kamerový monitorovací systém - II. etapa
1998 Policie pro občany I.
1998 Informace pro občany II.
1998 Vybavení OŘ PČR  výpočetní technikou  pro  preventivní činnosti

1997 In line centrum
1997 Činnost psychoterapeutické skupiny
1997 Kontaktní a poradenské středisko - DOMUS
1997 NON STOP centrum pro mládež
1997 Otevřené hřiště-Temenice
1997 Veřejná sportovní zařízení v okrajových částech města - Vikýřovice
1997 Kamerový monitorovací systém města
1997 Operativní vyhodnocování kriminality ve městě
1997 Informace pro občany
1997 VPT pro manažera
1997 Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečnosti občanů
1997 Vzdělávací program pro manažery KSP

load