Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka

Město Šumperk v letech 1997 až 2022 v rámci Programu prevence kriminality města Šumperka realizovalo přes 138 projektů z oblasti situační a sociální prevence, tak i projekty sloužící k informování veřejnosti. Celkové náklady na tyto projekty činily přes 24 mil. Kč, přičemž Ministerstvo vnitra České republiky podpořilo projekty státní účelovou dotací v celkové výši přes 15 mil. Kč, ostatní náklady neslo město a subjekty participující na realizaci jednotlivých dílčích projektů

2022 - Zvládání stresu a zvýšené agresivity – komplexní péče o děti a jejich rodiče
2022 - Prázdninový pobyt
2022 - Bezpečné volnočasové aktivity pro děti a mládež s výchovnými problémy

2021 - Zvládání vlastní agresivity - výchovný a vzdělávací program pro děti a jejich rodiče
2021 - Obnova (modernizace) městského kamerového dohlížecího systému - 2021
2021 - Prázdninové pobyty 

2020 - Informace MV ČR o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 - Hodnoticí komise se usnesla, že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání a rozsahu, MV ČR nepodpoří akce, u kterých se počítá se shromažďováním většího počtu osob či s přímou prací s rizikovými skupinami osob. Jedná se zejména o nejrůznější pobytové akce (včetně táborů), vzdělávací akce, konference, volnočasové či skupinové aktivity. Je vysoká pravděpodobnost, že by se neuskutečnily či byly omezeny a přidělená dotace by nebyla využita, resp. na akci v omezeném režimu by byla dotace považována za neefektivní.
V roce 2020 byl realizován projekt Prázdninové pobyty

2019 - Prázdninové pobyty
2019 - Řešení výchovných problémů u dětí – intervenční program pro rodiče
2019 - Forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek) syntetickou DNA
2019 - Senioři v bezpečí
2019 - Učíme se vařit

2018 - Prázdninové pobyty
2018 - Bezpečné pokoje
2018 - Komplexní řešení výchovných problémů u dětí a mládeže
2018 - Poznáváme své město Šumperk

2017 - Prázdninové pobyty
2017 - Doma v bezpečí

2016 - Prázdninové pobyty
2016 - Todle umíme … pošli to dál!
2016 - Etopedická práce s dětmi s rizikovým chováním
2016 - Bezpečně doma

2015 - Prázdninové pobyty
2015 - Todle umíme
2015 - Preventivní besedy pro informované rodiče – rizika i-netu

2014 - Prázdninové pobyty
2014 - KLUBÍK 2014
2014 - Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového chování u dětí a mládeže

2013 - Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2013 - Prázdninové pobyty
2013 - KLUBÍK
2013 - Pohovorová místnost

2012 - Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2012 - KLUBÍK
2012 - Prázdninové pobyty a víkendový pobyt
2012 - S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 2012
2012 - Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež RACHOT - prevence rizikového chování na ulici

2011 - KLUBÍK
2011 - Vzdělávací a výchovný program "Právo pro každý den"
2011 - Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2011 - Víkendový a prázdninové pobyty
2011 - Bezpečně okolo „PĚTKY“

2010 - Vzdělávací a výchovný program "Právo pro každý den"
2010 - Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot
2010 - Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
2010 - Víkendové a prázdninové pobyty pro rizikovou a delikventní mládež
2010 - KLUBÍK

2009 - Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot
2008 - Bydlím a pracuji
2008 - Rachot a prevence kriminality
2008 - V I P 2008 Vzdělání -Informace - Prevence
2008 - Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 - 2011

2007 - Systém včasné intervence - investiční část
2007 - Systém včasné intervence - neinvestiční část
2007 - Výchova rizikové mládeže
2007 - Bezpečné nakupování

2006 - Zaostřeno na rychlost

2004 - Nízkoprahový klub pro problémové děti a mládež ARTEEN - vybavení
2004 - Dlouhodobý a krátkodobé pobyty pro rizikovou a delikventní mládež
2004 - Letní tábor dětí ze Savore
2004 - Mobilní kamerový systém
2004 - Preventivně informační servis pro občany

2003 - Kontaktní centrum pro drogově závislé
2003 - Krizový byt pro ženy
2003 - Krátkodobé a dlouhodobý pobyt pro rizikovou a delikventní mládež
2003 - Prevence kriminality a média
2003 - Kamerový a monitorovací systém města
2003 - Jízdní kola pro městskou policii
2003 - Prevence kriminality

2002 - Pobyty romských dětí Savore
2002 - Bezpečí pro naši mládež
2002 - Marketingová komunikace
2002 - Stojany k zabezpečeníá jízdních kol ve městě.

2001 - Právo na každý den - vzdělávací kurz
2001 - Osvětlení chodníku a hřiště

2000 - Nuda nemá šanci IV
2000 - Činnost psychoterapeutické skupiny a etopedické poradny
2000 - Letní tábor romských dětí
2000 - Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina IV.
2000 - Výchovné pobyty dětí z romských rodin
2000 - Bezpečné hřiště po celý den
2000 - Policie pro občany IV
2000 - Policie pro občany III.

1999 - Nuda nemá šanci - II
1999 - Úprava sídlištního hřiště - K.H. Máchy
1999 - Kulturně - vzdělávací základna "Savore"
1999 - Nízkoprahové krizové kontaktní centrum pro rizikovou mládež - konečná etapa
1999 - Azylové služby města Šumperk I.
1999 - Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu II.
1999 - Pomoc ženám a dívkám v tísni II.
1999 - In line centrum III.
1999 - Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina III.
1999 - Výchovné pobyty pro děti z romských rodin
1999 - Digitální zpracování záznamu kamerového systému
1999 - Osvětlením k bezpečnosti obyvatel II.
1999 - Bezpečné parkoviště
1999 - Informace pro občany III.
1999 - Policie pro občany II.
1999 - Kontaktní centrum Domus
1999 - Informační leták PPP
1999 - Expedice prevence 99

1998 - Nuda nemá šanci I.
1998 - Víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů
1998 - Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu
1998 - Psychoterapeutická skupina problémových dětí a etopedická poradna
1998 - In line centrum II.
1998 - Pomoc ženám a dívkám v tísni I.
1998 - Nonstop centrum pro mládež II.
1998 - Činnost psychoterapeutické skupiny a víkendové pobyty
1998 - Úprava sídlištního hřiště - Temenice I.
1998 - Pejsek a já
1998 - Kamerový monitorovací systém - II. etapa
1998 - Policie pro občany I.
1998 - Informace pro občany II.
1998 - Vybavení OŘ PČR  výpočetní technikou  pro  preventivní činnosti

1997 - In line centrum
1997 - Činnost psychoterapeutické skupiny
1997 - Kontaktní a poradenské středisko - DOMUS
1997 - NON STOP centrum pro mládež
1997 - Otevřené hřiště-Temenice
1997 - Veřejná sportovní zařízení v okrajových částech města - Vikýřovice
1997 - Kamerový monitorovací systém města
1997 - Operativní vyhodnocování kriminality ve městě
1997 - Informace pro občany
1997 - VPT pro manažera
1997 - Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečnosti občanů
1997 - Vzdělávací program pro manažery KSP

load