Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra vyhlásil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu k předložení žádostí o zařazení dílčích preventivních projektů do Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2022 (dále jen PPK 2022Šumperk).  Příjemcem dotace je žadatel, tedy město Šumperk, které může při řešení dílčí části nebo celého projektu vybrat jako dodavatele jinou právnickou nebo fyzickou osobu. PPK 2022 – Šumperk se bude ucházet o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022. Tento dlouho očekávaný dotační titul vyhlásil Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dne 24.2.2022.

V případě, že nebudou ve státním rozpočtu zajištěny prostředky pro tento dotační program, bude výzva zrušena a dotace přidělovány nebudou.

Harmonogram podání žádostí:

 • do 11.3.2022 podání žádosti o zařazení dílčího preventivního projektu do PPK 2022 – Šumperk na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz na předepsaném formuláři, viz příloha e-mailu (ikona souboru2022 – P2-Strukturovaný popis projektu).
 • do 17.3.2022 projednání žádostí v pracovní skupině prevence kriminality města Šumperka.
 • 24.3.2022 projednání v Radě města Šumperk (výpis usnesení o schválení projektu a souhlasu k předložení Žádosti radou obce je povinnou přílohou).
 • do 31.3.2022 termín pro podání žádosti o dotaci na MV ČR.
 • 26. 5. 2022 finální schválení a doporučení podpořit úspěšné žadatele na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality.

Žadatelé o dotaci se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:


Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty. Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Projekty protidrogové prevence budou podporovány v souladu s „Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“, tzn. budou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Dotaci nelze poskytnout na:
 • projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních,
 • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
 • kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů či mimo veřejné prostory,
 • projekty na ochranu měkkých cílů,
 • workoutová, parkurová či posilovací hřiště či plácky nebo prvky pro vybavení těchto hřišť, lanová centra či lezecké stěny, skateparky, dětská hřiště a hrací prvky pro předškolní mládež,
 • provozní náklady,
 • provoz, OPPP a vybavení fungujících a zavedených nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů apod. s výjimkou podpory zahájení činnosti takovéhoto zařízení, případně ve zvlášť odůvodněných případech,
 • nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem, a vybavení nesloužící k preventivním účelům,
 • pojištění majetku a osob,
 • motivační odměny vyplácené v penězích nebo poukázkách,
 • pohoštění a dary.
Vytvořeno 25.2.2022 14:06:45 | přečteno 531x | karkoskova
load