Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra vyhlásil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.

Žadatelem a příjemcem dotace je město Šumperk. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2021 (dále jen PPK 2021 – Šumperk) může být také nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Město Šumperk vyhlašuje výzvu pro předkládání žádosti o zařazení dílčího preventivního projektu do PPK 2021 – Šumperk.
Žádost zasílejte na 
ikona souborupředepsaném formuláři do 15. ledna 2021 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.


Zpracovatelé dílčích preventivních projektů se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené

Projekty budou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Projekty protidrogové prevence budou podporovány v souladu s „Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“, tzn. budou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty.

 • Investiční projekty - akce na pořízení, obnovu nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného (do 40.000 Kč) a nehmotného dlouhodobého majetku (do 60.000 Kč - SW), v rozsahu: kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících), zabezpečovací soubory, vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečnostní a preventivní účely, hardware pro bezpečnostní a preventivní účely, sportovní hřiště a plácky.
 • Neinvestiční projekty, např.:
  - vzdělávací a informační aktivity (preferovány akce a aktivity, kde se již v žádosti bude počítat vedle/namísto fyzické účasti s distanční, zejména on-line, variantou pro případ platnosti mimořádných pandemických opatření či doporučení, která by fyzickou formu realizace neumožňovala),
  - resocializace a prevence recidivy,
  - pobytové aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež (zařadit a popsat realizaci konkrétních aktivit zaměřených na prevenci kriminality, garantovat práci s jejich rodiči a důraz na důležitost školní docházky a vzdělání),
  - skupinové terapeutické aktivity pro rizikové a problémové rodiny s dětmi,
  - kyberkriminalita,
  - nové hrozby či pilotní projekty prevence kriminality.

Dotaci nelze mimo jiné poskytnout na:

 • projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních,
 • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
 • projekty na ochranu měkkých cílů,
 • provozní náklady,
 • provoz a vybavení fungujících a zavedených nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů apod.,
 • kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů či mimo veřejné prostory,
 • workoutová, parkurová či posilovací hřiště či plácky nebo prvky pro vybavení těchto hřišť, lanová centra či lezecké stěny, skateparky, dětská hřiště a hrací prvky pro předškolní mládež.
Vytvořeno 15.12.2020 13:35:13 | přečteno 246x | karkoskova
load