Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Podatelny
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny: posta@sumperk.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem se odesilateli potvrzuje. Za kvalifikovaný elektronický podpis je považován ten, který je vydán certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem je považována za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován.

Příjem datových zpráv na elektronické podatelně posta@sumperk.cz je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MěÚ Šumperk.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ Šumperk
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy(dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word s příponou .DOC
 • Microsoft Excel s příponou .XLS
 • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
 • XML soubor ve formátu FO s příponou .FO nebo .ZFO
 • datový formát ISDOC verze 5.2 a vyšší (elektronická faktura)

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování.
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.).
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Systémový certifikát E-podatelny

Jméno Sériové číslo Platnost od Platnost do Formát TXT Formát DER Formát PEM
Epodatelna 22327911 26.1.2021 15.2.2022 certifikát certifikát certifikát

Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s.p.

Datová schránka podatelna na ul. Jesenická 31, Šumperk

Identifikátor datové schránky: 8bqb4gk

Dokumenty doručované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy, která se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem této zprávy může být jedna či více příloh v následujících formátech: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpegl/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší, edi, dwg verze 2007 a vyšší, shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx, dgn verze V7 a V8, gml/gfs/xsd. 

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“).

Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený.

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

Vytvořeno 10.12.2007 14:08:19 - aktualizováno 5.2.2021 8:19:43 | přečteno 29186x | hrachovina
load