Úvodní strana > Potřebuji vyřídit
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Upozornění na oznamovací povinnosti (odpady a ovzduší)

  • Povinnost  původců odpadů zaslat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok   do 28. února následujícího roku  v případě, že vyprodukovali nebo nakládali  v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů,  s více než 100 t ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických  znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva. Uvedenou povinnost lze  plnit  prostřednictvím Integrovaného systému plnění oznamovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 

  • Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování  ovzduší uvedených v příloze č.2  zákona o ochraně ovzduší podat do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období poplatkové přiznání a povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence každoročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.  Uvedené povinnosti lze plnit prostřednictvím Integrovaného systému plnění oznamovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován.

Podrobnější informace a odkazy:  www.ispop.cz a zákony č.25/2008 Sb., č.201/2012 Sb. a č.541/2020 Sb. v platném znění a předpisy související.


Vytvořeno 5.1.2012 9:23:18 - aktualizováno 7.2.2022 14:44:59 | přečteno 3187x | hrachovina
load