Úvodní strana > Potřebuji vyřídit
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Czechpoint

Logo Czech Point

Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.


Kontaktní místo veřejné správy MěÚ Šumperk – Czech POINT, se nachází:
 • Na radnici, nám. Míru 1 v přízemí, kancelář č. 401, kontakt ZDE
 • V budově na Jesenické ul. č. 31 v přízemí, kancelář č. 101, kontakt ZDE

Úřední hodiny:

Pondělí
08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý
08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Středa
08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek
08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Pátek
08:00 - 10:00 10:45 - 12:00

V současné době kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Katastr nemovitostí

O výpis z katastru nemovitostí může požádat kdokoliv

 • na základě listu vlastnictví - potřeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví,
 • podle seznamu nemovitostí - potřeba znát katastrálního území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu,
 • podle seznamu jednotek, typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. - potřeba znát katastrální území, číslo popisné domu a přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Obchodní rejstřík

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat úplný výpis - obsahuje všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy nebo výpis platných informací - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Živnostenský rejstřík

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříků trestů fyzické osoby lze vydat na základě písemné žádosti té osoby, které se výpis týká. Výpis se může vydat na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi. Výpis týkající se právnické osoby se vydá kterékoliv osobě na její písemnou žádost, která se vyplní elektronicky.

Povinnými údaji pro vydání výpisu z RT: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec). K ověření identity žadatele jsou využity údaje ze Základních registrů a z Evidence obyvatel (včetně údaje o rodném příjmení).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas u osoby narozené v ČR)
Za výpis z Rejstříku trestů občan zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Bodové hodnocení řidiče

Umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze osoba, které se výpis týká, nebo jí určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

O výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)

Přístup do systému smí získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Pracovník kontaktního místa může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele - nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikaci žadatele – nutné předložit doklad totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Podrobnější informací o problematice autovraků na autovraky.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

ISDS (Informační systém datových schránek)

Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Agendy ISDS (Informační systém datových schránek)

 • Žádost o vyřízení DS
 • Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (Při druhém a dalších vydání nových přístupových údajů se platí správní poplatek 200,- Kč)
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů osoby (Zrušení osoby)
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Výpisy ze základních registrů

Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

 • Výpis z údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z regisru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby (30,- Kč za stránku i započatou)
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby (30,- Kč za stránku i započatou)
Vytvořeno 25.3.2013 10:44:50 - aktualizováno 8.11.2021 8:09:26 | přečteno 14739x | hrachovina
load