Úvodní strana > Podnikání a spolky > Dotace města > Ukončené projekty
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace území v centru města. Revitalizované území je vymezeno parkem Jiráskovy sady a jeho bezprostředním okolím tvořeným ulicemi Kozinova, Terezínská a Puškinova.

V památkově chráněných Jiráskových sadech je řešena zejména obnova infrastruktury. Cílem projektu je revitalizace významné historické památky a obnova rekreační a odpočinkové funkce parku, vše s ohledem na zájmy památkové péče. V důsledku provedení vegetačních úprav, doplnění cestní sítě drobné architektury a mobiliáře v parku bude posílena funkce parku jako odpočinkové zóny, která není jen místem průchodu při cestě do/z centra města, ale láká návštěvníky k delšímu pobytu. Cílem projektu je rovněž odstranit závadný technický stav území a vyřešit nevýhodné dopravní uspořádání lokality. Dojde ke změně dopravního uspořádání, lokalita bude nově řešena jako obytná zóna s podélným parkováním, jednosměrným provozem automobilů a obousměrným provozem cyklistů. Ulice budou řešeny bezbariérově, stávající chodníky a vozovka budou nahrazeny společným prostorem pro všechny účastníky provozu – chodce, cyklisty i motorová vozidla. Prostor přímo naváže na stávající pěší zónu v části ul. Kozinova a Puškinova, která zůstane zachována.

Dojde k celkovému zatraktivnění lokality pro obyvatele města i jeho návštěvníky, zvýšení bezpečnosti a zlepšení prostupnosti řešeného území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Logo ROP

Termín realizace projektu: 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015

Celkové výdaje projektu: 18 222 834,65 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 14 596 529 Kč
Max. dotace: 12 407 049,65 Kč

Regionální operační program - www.rr-strednimorava.cz

Vytvořeno 1.10.2014 10:56:41 | přečteno 1228x | hrachovina
load