Úvodní strana > Podnikání a spolky > Dotace města > Aktuální projekty
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk. Součástí projektu je i vybudování lokálního výstražného systému, který doplňuje stávající síť hlásných profilů a srážkoměrů. Projekt zahrnuje i vybudování varovného informačního systému, kdy dojde k výměně stávajících 8 sirén a jejich doplnění akustickými hlásiči. Tento systém bude napojený na JSVI a bude ovládaný nejen z řídícího pracoviště žadatele, ale i z KOPIS HZS Olomouckého kraje.

Projekt řeší povodňovou problematiku a druh přípravných opatření v době klidu v souladu se zákonem o vodách. Vypracování digitálních povodňových plánů města a ORP dojde k nashromáždění povodňových informací v jednom místě. Tyto informace se budou zobrazovat nejen v textové části, ale i v grafické části a budou přístupny nejen povodňovým orgánům města, ale i občanům a široké veřejnosti v celém správním území obce s rozšířenou působností. Modernizací sirén dojde ke zlepšení varování obyvatelstva v případě živelných pohrom. Doplnění sirén akustickými hlásiči umožní vysílat i jiné zprávy než ty, které jsou nastavené u elektronických sirén. Součinnost těchto systémů přinese lepší informovanost obyvatelstva, organizací, právnických osob a dalších subjektů v případě ohrožení povodněmi.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo Evropská unie - Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu:  03/2019 – 06/2020

Celkové výdaje: 10 462 269,84 Kč
Způsobilé výdaje: 10 320 808,74 Kč
Max. výše dotace: 7 323 588,88 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí,
www.sfzp.cz 
Operační program životní prostředí:
www.opzp.cz

Vytvořeno 20.6.2018 14:06:49 | přečteno 368x | hrachovina
load