Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2008

Zhodnocení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka.

Činnost z oblasti požární ochrany za rok 2008 pokračovala v trendu uplynulých let a obecně vychází ze zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a z prováděcích předpisů. Činnost zahrnuje následující oblasti:

 1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka
 2. Vybrané úkoly požární ochrany
 3. Statistika za léta 2002 až 2008
 4. Strategický plán rozvoje města

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka

Jednotka ve sledovaném roce zajišťovala dle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje výjezd požárního družstva 1+3 do pěti minut od vyhlášení poplachu a je zařazena do kategorie JPO II/1. Jednotku v současné době tvoří 6 hasičů, 6 hasičů-strojníků, 3 velitele družstev a 1 velitel jednotky.

Zpráva je rozdělena do šesti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblasti:

 • Zásahové činnosti
 • Výcviku, školení a odborné přípravy
 • Preventivně výchovné činnosti
 • Zabezpečení požárních asistencí
 • Materiálně technické zabezpečení
 • Ostatní činnost

Zásahová činnost

Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 37 mimořádných událostí. Největší vytíženost byla v měsíci červnu, kdy zasahovala u 9 mimořádných událostí.

Nejčastěji jednotka zasahovala u požáru, kterých bylo 21. Tyto požáry způsobily škody za 6.580.000,- Kč, přičemž před zničením byl uchráněn majetek v hodnotě 15.730.000,- Kč (uvedené hodnoty poskytl HZS Olomouckého kraje z oficiálních statistik).

Největšími událostmi byly požáry skladovací haly ve firmě Cembrit a.s. a plynové kotelny v šumperské nemocnice a likvidace následků větrné smršti, která se přehnala přes území města Šumperka a jeho okolí dne 25. 6. 2008.

Leden
Jednotka v průběhu měsíce ledna zasahovala u 3 událostí. Jednalo se např. o požár rodinného domu v obci Ruda nad Moravou část Hrabenov a držení pohotovosti na zajištění požární ochrany města a blízkého okolí z důvodu výjezdu profesionální jednotky k požáru objektu ve Starém Městě části Chrastice.

Únor
Jednotka v průběhu měsíce února zasahovala u 5 událostí. Jednalo se např. o požár administrativních prostor firmy Agrega a. s. Bludov, požár plynové kotelny v nemocnici Šumperk nebo požár objektu bývalé kotelny na ul. Temenická Šumperk.

Březen
Jednotka v průběhu měsíce března zasahovala u 2 událostí. Jednalo se o likvidaci následků větrné bouře Emma na území města Šumperka a obce Dlouhomilov.

Duben
Jednotka v průběhu měsíce dubna zasahovala u 3 událostí. Jednalo se převážně o požáry polních a travnatých porostů na území města Šumperka.

Květen
Jednotka v průběhu měsíce května zasahovala u 1 události. Jednalo se o požár polních a travnatých porostů na území města Šumperka

Červen
Jednotka v průběhu měsíce června zasahovala u 9 událostí. Jednalo se např. o rozsáhlý požár skladovací haly firmy Cembrit a.s., požár zahradní chaty na ul. Žerotínova Šumperk a o likvidaci následků větrné smrště na území města Šumperka a obce Chromeč.

Červenec
Jednotka v průběhu měsíce července zasahovala u 4 událostí. Jednalo se např. o požár potravin na sporáku bytu panelového domu Gagarinova 17 Šumperk, požár nákladního automobilu v areálu firmy Connex a.s., požár lesního a polního porostu v obci Ruda nad Moravou část Hrabenov.

Srpen
Jednotka v průběhu měsíce srpna zasahovala u 2 událostí. Jednalo se o technickou pomoc obyvatelstvu na území města Šumperka.

Září
Jednotka v průběhu měsíce září zasahovala u 3 událostí. Jednalo se např. o likvidaci obtížného hmyzu v obci Bratrušov nebo likvidaci požáru myčky v bytě obytného domu na ul. Langrové Šumperk.

Říjen
Jednotka v průběhu měsíce října zasahovala u 1 události na území města Šumperka. Jednalo se o zahoření v objektu internátu na ul. U Sanatoria 1, Šumperk.

Listopad
Jednotka v průběhu měsíce listopadu zasahovala u 3 událostí. Jednalo se např. o požár televizoru v bytě obytného domu na ul. Fialova 10 Šumperk.

Prosinec
Jednotka v průběhu měsíce prosince zasahovala u 1 události na území města Šumperka. Jednalo se o požár lesního a polního porostu v Temenici.

Výcvik, školení a odborná příprava

Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2008.

Leden
12. a 13. 1. proběhlo u jednotky opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.

Únor
9. a 10. 2. se vybraní členové jednotky zúčastnili v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele prvního soustředění kurzu se zaměřením na povodně a záchranu na vodě.
13. a 14. 2. se velitel jednotky v Ostravě zúčastnil VII. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2008.
22. 2. proběhla v areálu profesionálních hasičů Šumperk cyklická odborná příprava hasičů - strojníků. Odbornou přípravu organizoval HZS Olomouckého kraje, stanice Šumperk.
22. a 23. 2. proběhla v areálu profesionálních hasičů Šumperk cyklická odborná příprava velitelů a velitelů družstev. Odbornou přípravu organizoval HZS Olomouckého kraje, stanice Šumperk.
23. 2. v dopoledních hodinách byla provedena u jednotky zdravotnická odborná příprava. Odbornou přípravu vedl a řídil Roman Krupička v prostorách HZ Temenice.
23. 2. v odpoledních hodinách proběhl praktický výcvik lezeckého družstva v prostorách HZ Temenice.

Březen
1. a 2. 3. velitel jednotky a velitelé družstev se zúčastnili prvního termínu kurzu „Komunikace“. Kurz pořádala Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a konal se v prostorách Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Nový Jíčín se zaměřením na manažérské dovednosti, efektivní a strategickou komunikaci a etiku a etiketu jednání.
15. 3. se velitel jednotky spolu s vybranými členy zúčastnil druhého termínu kurzu „Komunikace“. Kurz pořádala Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a konal se v prostorách Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Nový Jíčín se zaměřením na jednání s médii.
29. 3. v prostorách HZ Temenice proběhl u jednotky praktický a teoretický výcvik se zaměřením na rozdělení nebezpečných látek, označování nebezpečných látek, osobní ochranu hasiče, zřízení dekontaminačního pracoviště a výcvik s dýchací technikou. Teoretickou část vedl velitel jednotky a praktický výcvik příslušník HZS Olomouckého kraje Ing. Pavel Bittner.
30. 3. byl proveden výcvik lezeckého družstva v prostorách Čertových kamenů Jeseník se zaměřením na transport osoby ze sklaní stěny a záchranu osoby z lesního porostu.

Duben
12. a 13. 4. se vybraní členové jednotky zúčastnili druhého soustředění kurzu zaměřeného na povodně a záchranu na vodě, který pořádala Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Květen
7. a 11. 5. vybraní členové jednotky pod vedením Vodní záchranářské služby Krnov absolvovali náročný výcvik ve slovenských Tatrách zaměřený na obsluhu člunu na divoké vodě. Po tři dny se splavoval 30 km dlouhý úsek po řece Belá z Podbánského až do místa ubytování v autokempinku Borová Sihoť. Řeka Belá je velice divoká voda a nachází se v malebné krajině Západních Tater.

Červen
7. 6. se v rámci výcviku jednotka zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu v obci Bratrušov.
24. a 25. 6. se vybraní členové jednotky zúčastnili v rámci výcviku soutěže ve vodním záchranářství Slezská Harta 2008, kterou pořádal HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál s Českou asociací hasičských důstojníků a Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál na Slezské Hartě.
28.6. v areálu HZ Temenice proběhlo školení a praktický výcvik se zaměřením na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu. Školení provedl příslušník HZS Olomouckého kraje Ing. Pavel Bittner.

Červenec
19. a 20. 7. lezecká skupina prošla výcvikem se zaměřením na nácvik transportu zraněné osoby ze sklaní stěny a záchranu zraněné osoby z prostoru silážních věží. Výcvik proběhl v prostoru Bradla Libina a silážních věží Výzkumného ústavu pro chov skotu s.r.o. Rapotín.

Srpen
19 a 20. 8. prošla lezecká skupina výcvikem se zaměřením na procvičování lanové techniky, nácvik techniky provádění přemostění a nácvik transportu zraněné osoby. Výcvik proběhl v prostoru Čertových kamenů Jeseník.

Říjen
11. a 12. 10. bylo provedeno přezkoušení lezecké skupiny v prostoru Jeskyní na Pomezí a Čertových kamenů Jeseník. Přezkoušení po odborné stránce řídil a vedl Jiří Augustýnek, instruktor horolezecké a speleologické techniky pro práci ve výškách a záchranářství.
25. 10. proběhlo u jednotky školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení vedl náš člen Roman Krupička ve spolupráci s velitelem jednotky.

Listopad
3. až 7. 11. se dva členové jednotky zúčastnili v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele kurzu k získání osvědčení strojníka k obsluze a řízení cisternových automobilových stříkaček ve výbavě jednotky.
22. 11. se vybraní členové jednotky zúčastnili na základně Civilní ochrany „Luže“ školení strojníků elektrocentrál. Školení organizovala bezpečnostní rada šumperské radnice pod vedením Ing. Jiří Skrbek.
29. 11. první část jednotky prošla výcvikem s dýchací technikou v protiplynovém polygonu v areálu profesionálních hasičů Prostějov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Prosinec
6. 12. druhá část jednotky prošla výcvikem s dýchací technikou v protiplynovém polygonu v areálu profesionálních hasičů Prostějov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Mimo výše uvedené stěžejní akce u jednotky dále probíhal každou středu v týdnu v rámci předávání a přebírání služby i odborná školení zaměřená na Zákon o požární ochraně, prováděcí předpisy k zákonu o požární ochraně, Zákon o integrovaném záchranném systému, Bojový řád jednotek požární ochrany, Cvičební řád jednotek požární ochrany, Taktika hašení atd.).

Preventivně výchovná činnost

Jednotka se na preventivně výchovné činnosti podílí na akcích pořádaných Městem Šumperk, bezpečnostní radou města.

Březen
Vybraní členové jednotky zabezpečovali v rámci projektu „Přípravy obyvatel na krizové situace“ stanoviště požární ochrany s výkladem a ukázkou technického vybavení pro studenty Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Šumperk. Akce proběhla v areálu Civilní ochrany města „Luže“.

Květen
Vybraní členové jednotky zabezpečovali stanoviště požární ochrany na akci „Soutěž CO 2008“ se zaměřením na požární útok a hasící přístroje. Soutěže se zúčastnilo 6 středních a 6 základních škol a probíhala po dva dny v areálu Civilní ochrany města „Luže“.

Červen
V rámci preventivně výchovné činnosti jednotka zabezpečovala jedno stanoviště požární ochrany při branném dnu Střední odborné školy železniční, stavební a památkové péče a Středního odborného učiliště Šumperk.
Vybraní členové jednotky zabezpečovali v rámci projektu „Přípravy obyvatel na krizové situace“ stanoviště požární ochrany s výkladem a ukázkou technického vybavení pro studenty Střední zdravotnické školy Šumperk. Akce proběhla v areálu Civilní ochrany města „Luže“.

Červenec
Vybraní členové jednotky ve třech pátečních termínech zabezpečovali v rámci projektu „Přípravy obyvatel na krizové situace“ stanoviště požární ochrany s výkladem a ukázkou technického vybavení pro zaměstnance Městského úřadu Šumperk. Akce proběhla v areálu Civilní ochrany města „Luže“.

Listopad
Vybraní členové jednotky zabezpečovali v rámci projektu „Přípravy obyvatel na krizové situace“ stanoviště požární ochrany s výkladem a ukázkou technického vybavení pro žáky Základní školy Sluneční a 8. května Šumperk a studenty Vyšší odborné školy a Průmyslové školy Šumperk a Gymnázia Šumperk. Akce proběhly v areálu Civilní ochrany města „Luže“.

Zabezpečení požárních asistencí při veřejných akcích

Jednotka zabezpečovala požární asistenci při 2 sportovních akcích pořádaných Autoklubem Šumperk v areálu Rapotínské stráni, 2 veřejných akcí pořádaných Městem Šumperk (Slavnosti města Šumperka a Mezinárodní folklórní festival).

Materiální a technické zabezpečení

Z vyčleněných finančních prostředků na chod JSDH města byl realizován v loňském roce nákup vysavače na odchyt a likvidaci bodavého hmyzu včetně ochranných oděvů pro tyto typy zásahů, 11 ks nové zásahové obuvi. Na tento materiál byla poskytnuta 50% dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Dále byla zakoupena tlaková myčka na údržbu materiálu a techniky ve výbavě jednotky, nové akumulátory do ručních radiostanic a byla provedena kompletní oprava svolávacího zařízení. Ostatní prostředky byly použity na mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, různé provozní služby atd.) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnice Temenice.

V loňském roce, tak jako každý rok byla zajišťována běžná údržba hasičské zbrojnice, a to z vyčleněných finančních prostředků na chod jednotky. Jednalo se o práce udržující stávající stav na únosné úrovni, neboť celkový technický stav tohoto objektu je nevyhovující a provedení zásadních potřebných prací by bylo neekonomické. Vzhledem k plánované rekonstrukci objektu je ve spolupráci s odborem RUI Městského úřadu Šumperk monitorována možnost získání dotace z fondů EU, bohužel v roce 2008 žádná taková možnost nebyla zjištěna. V současné době je třeba říci, že stav začíná být opravdu kritický a alarmující. Jednotka se potýká s nedostatečnými a nevhodnými prostory s absencí odpovídajícího sociálního zařízení atd. V tomto směru je opravdu na místě zdůraznit, že hasičská zbrojnice tohoto v typu je naprosto nevyhovující, zastaralá a jednotka naší kategorie by si zasloužila důstojnější stánek pro svoji činnost.

Ostatní činnost

V této oblasti můžeme uvést, že na základě provedeného auditu v roce 2007, jehož předmětem bylo ověření fungování řídících mechanismů, shody s pravidly, ochrany majetku a dotací, jednotka je od 1.1.2008 zařazena ve struktuře města jako samostatná organizační složka.

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice Temenice a jeho okolí.

Vybrané úkoly požární ochrany

V rámci vybraných úkolů požární ochrany, město Šumperk spolupracuje s občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou Sborem dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice. Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice je jako občanské sdružení působící na úseku požární ochrany, hlavním partnerem pro město Šumperk při zabezpečování úkolů z oblasti represe, což znamená, že ze své členské základny vytváří Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka jako organizační složky města. Spolupráce dále probíhá v pomoci při zajišťování výchovy dětí, mládeže a personální zálohy jako budoucích potencionálních členů JSDH města a při plnění úkolů preventivně výchovné činnosti z oblasti požární ochrany. Členové JSDH města jsou zároveň i vedoucími oddílu mladých hasičů SDH Šumperk - Temenice. Oddíl mladých hasičů má v současné době okolo 20 dětí ve věku od šesti do patnácti let a schází se na pravidelných schůzkách každou středu od 15:30 do 18:00 hod na Hasičské zbrojnici Temenice. Tato činnost se začíná vracet v podobě výchovy vlastních členů, kteří již dnes přecházejí z kategorie starších žáků do kategorie dorostu. Oddíl se během školního roku pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěží, které pořádají okolní sbory nebo Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk. Fungování a provoz oddílu je velice specifická záležitost, protože se jedná o práci s dětmi. Zde patří velké uznání vedoucím a instruktorům včetně kronikáři za práci, kterou odvádějí ve prospěch oddílu. Město dále ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice po celý rok připravovalo průběh oslav 135. výročí založení sboru, které se uskutečnily v měsíci září 2008. Zde patří velké poděkování všem členům jednotky a sboru za obětavost a snahu při přípravě těchto oslav a za profesionální přístup k zabezpečení průběhu vlastního dne oslav. Dále patří velký dík vedení města Šumperka zvláště panu starostovi a pracovníkům Městského úřadu Šumperk za podporu a pomoc při organizaci oslav. Velké uznání patří i oddílu mladých hasičů, který organizoval samotné odpoledne pro veřejnost, kde hrály prim především děti z řad široké veřejnosti a v neposlední řadě je třeba poděkovat faráři zdejší farnosti svatému otci Vojtěchu Kološovi za mši svatou s žehnáním nového reprezentativního praporu v kostele sv. Jana Křtitele. Úspěch celého dne podtrhl velký počet návštěvníků a také velmi krásné zářijové počasí. Dále po celý rok ve spolupráci s okresním kronikářem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šumperk byla připravována prezentační publikace k oslavám 135. výročí založení sboru.

Velký kus práce byl odveden ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci vlastních webových stránek www.hasicisumperk.cz , které jsou od 1. 12. 2007 v provozu a nabízí široký okruh informací nejen ze současného života temenických hasičů, ale i z jejich bohaté historie. Zde patří velké uznání Ing. Pavlu Kouřilovi. Právě on dal stránkám dnešní podobu a má velkou zásluhu na jejich rychlém spuštění i aktualizaci.

Dalším důležitým aspektem ve spolupráci je udržování partnerství mezi Sborem dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice a hasiči z Bad Hersfeldu v SRN.

Do vybraných úkolů požární ochrany dále spadá i koordinace úkolů, které musí město plnit ve vztahu k objektům ve svém vlastnictví z hlediska požární ochrany. Na této úrovni došlo v roce 2008 k podstatné změně, a to vypršení mandátní smlouvy se ŠMR a.s. Všechny úkoly z uvedené mandátní smlouvy převzal od 1. 10. 2008 Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, na kterém vzniklo nové oddělení správy majetku a celý rok probíhaly práce na převzetí dokumentace. Mimo uvedenou činnost byla provedena aktualizace základní dokumentace ve vztahu k městu jako k právnické osobě (požární poplachové směrnice, řády ohlašovny požáru pro objekty úřadoven Městského úřadu Šumperk a dokumentace zdolávání požárů u domů s pečovatelskou službou. Dále byla provedena revize a kontrola dokumentace ohlašoven požárů ve městě, které jsou schválené obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004, požární řád města.

Statistika za léta 2002 až 2008

Finanční náklady na zabezpečení chodu JSDH města Šumperka

Název položky

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Investiční náklady celkem

0

0

0

0

4.979.136

0

Nehmotný investiční majetek

0

0

0

0

0

0

Hmotný investiční majetek

0

0

0

0

4.979.136

0

Z toho

Hasičská zbrojnice Temenice

0

0

0

0

0

0

Stroje, přístroje a zařízení

0

0

0

0

696.326

0

Dopravní prostředky

0

0

0

0

4.282.810

0

Provozní náklady celkem

546.683

648.670

651.124

715.141

686.640

864.000

Z toho

Mzdy + zák. zdrav. a soc.poj.

138.457

220.986

231.340

264.990

260.774

311.000

Ostatní

377.518

372.319

343.639

410.633

363.422

462.742

HZ Temenice - energie

30.708

55.365

76.145

39.518

62.444

90.258

Náklady celkem

546.683

648.670

651.124

715.633

5.665.776

864.000

Z toho stát, kraj atd. (dotace,přísp.)

129.000

149.932

152.800

150.000

2.150.000

214.000

Název položky

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Investiční náklady celkem

0

0

0

0

0

0

Nehmotný investiční majetek

0

0

0

0

0

0

Hmotný investiční majetek

0

0

0

0

0

0

Z toho

Hasičská zbrojnice Temenice

0

0

0

0

0

0

Stroje, přístroje a zařízení

0

0

0

0

0

0

Dopravní prostředky

0

0

0

0

0

0

Provozní náklady celkem

1.192.576

0

0

0

0

0

Z toho

Mzdy + zák. zdrav. a soc.poj.

647.412

0

0

0

0

0

Ostatní

444.426

0

0

0

0

0

HZ Temenice - energie

100.738

0

0

0

0

0

Náklady celkem

1.192.576

0

0

0

0

0

Z toho stát, kraj atd. (dotace,přísp.)

189.780

0

0

0

0

0

Statistika zásahů JSDH města Šumperka

Název položky

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Počet zásahů celkem

31

32

22

14

28

35

37

Z toho

Požáry

5

11

8

8

17

27

21

Živelné pohromy

1

0

1

0

0

0

7

Dopravní nehody

0

0

1

0

1

1

0

Technická pomoc

19

13

5

4

5

3

5

Pohotovost

5

8

5

2

4

3

1

Planý poplach

1

0

2

0

1

1

3

Strategický plán rozvoje města Šumperka

Pro rok 2008 Strategický plán rozvoje města vytyčil tato opatření:

 • Dostatečné trvalé personální obsazení JSDH města. Opatření je plněno průběžně. JSDH města má v současné době 16 členů.
 • Instalace samostatného systému pro rychlé a hromadné svolání všech členů JSDH města Šumperk. Opatření je splněno. V loňském roce došlo k opravě stávajícího svolávacího systému a ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk byl vytvořen další systém přes SMS bránu napojenou na Krajské operační a informační středisko Olomouc.
 • Rozvíjení spolupráce a koordinace činností JSDH města Šumperka s Městskou policií a v rámci civilní ochrany. Opatření je plněno průběžně v rámci výcvikového roku.
 • Příprava členů a celé JSDH města Šumperka, včetně personální zálohy, jako reprezentanty města. Opatření je plněno průběžně v rámci roku.
 • Zajištění moderní hasičské zbrojnice. Opatření je nesplněno. V roce 2009 se město pokusí získat dotaci na uvedenou akci. Další realizace v roce 2010.
 • Vybavení JSDH města Šumperka novým dopravním automobilem. Opatření je nesplněno. Stávající automobil je plně funkční a opatření bude řešeno s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

Pavel Koutný
velitel JSDH města Šumperka

Vytvořeno 4.5.2009 13:42:23 | přečteno 2319x | jahnova
load