Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Změny v dani z nemovitostí od 1. ledna 2011

Od 1. ledna 2011 dochází k některým úpravám ohledně podávání přiznání daně z nemovitostí. Změny se dotýkají i placení daně z nemovitostí. Výraznou změnou je, že Ministerstvo financí nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti.

Od 1. ledna 2011 může poplatník nově podat přiznání k dani z nemovitostí rovněž za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu a nebytovém prostoru podle velikosti spoluvlastnického podílu. Obdobně jako u daně z pozemků minimální daň ze staveb, pokud poplatník podá přiznání za podíl na stavbě, bytu nebo nebytovém prostoru, je 50 Kč. Pokud takto podá přiznání kterýkoliv ze spoluvlastníků do 31.1. běžného zdaňovacího období, ostatním daň vyměří správce daně i bez předchozí výzvy k podání přiznání.

Za celý úřad bude vydán jeden hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí (dále jen HPS). HPS bude pomocí veřejné vyhlášky oznámen na úřední desce FÚ v Šumperku. Výši vyměřené daně se poplatník dozví při osobní návštěvě správce daně nebo počká na doručení složenky.

Dnem 31. prosince .2010 skončila platnost tzv. „daňových složenek“. Od. 1. ledna 2011 již MF nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Přesto i v roce 2011 budou poplatníkům hromadně zaslány složenky k zaplacení daně z nemovitostí. Jediný rozdíl bude v tom, že v případě platby složenkou na poště bude nutno zaplatit poštovní poplatek. Na pokladně FÚ bude nadále možné zaplatit daň v hotovosti bez poplatku.

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 je 31. ledna2011. Pokud poplatník podal přiznání již dříve a nedošlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně, nemusí podávat přiznání, daň mu bude vyměřena správcem daně. V souvislosti s účinností nové procesní normy - daňového řádu - od 1. ledna 2011 upozorňujeme nejen poplatníky daně z nemovitostí, že podají-li přiznání více než 5 pracovních dní po lhůtě pro podání přiznání, vzniká jim povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5%. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální výše pokuty je 300 tis. Kč.

Další informace naleznete na internetové adrese: http://www.mfcr.cz

Placení daně z nemovitostí:

Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31. května 2011. K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší.

Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května 2011 a do 30. listopadu 2011. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna 2011 a do 30. listopadu 2011. Daň nižší než 30 Kč se neplatí.

Telefonický kontakt na správce daně: 583 386 kl. 419,422,423,426, 427

V Šumperku 30. prosince 2010

Ing. Pavel Svoboda

vedoucí oddělení majetkových daní

a ostatních agend

Vytvořeno 5.1.2011 13:45:14 | přečteno 5182x | navratil
load