Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelstvo města Šumperka projedná vydání obecně závazných vyhlášek (OZV) o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Šumperka (ZM) projedná dne 09.12.2010 vydání OZV o místním poplatku ze psů, OZV o místním poplatku za komunální odpad a OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Vydáním předložených OZV se zároveň zruší v současné době platné OZV. Základní změny v předložených OZV souvisí s přijetím zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který s účinností od 01.01.2011 nahrazuje dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. U všech předkládaných OZV se rozšiřuje ohlašovací povinnost.

U OZV o místním poplatku ze psů nedochází k žádným podstatným změnám. Nemění se sazba poplatku, nemění se rozsah osvobození.

U OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází k rozšíření osvobození od poplatkové povinnosti, a to ve článku 5 jsou nově následující osvobození:

  • osoby umístěné v domovech a penzionech pro důchodce, léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních poskytujících sociální služby s celoročním pobytem,
  • osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
  • děti umístěné v dětských domovech.

U OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dochází ke změně v termínech splatnosti poplatku - zjednodušeno jeden termín. Poplatek je splatný čtvrtletně, případně je možné jej zaplatit jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného THZ. Nově je v OZV zakomponována úleva na poplatku. Poplatek se neplatí za období, po které jiné THZ povolené Ministerstvem financí není uvedeno do provozu.

Ing. Andrea Dostálová, MgA. Kamil Navrátil,
oddělení vnějších vztahů odboru ŠKV

Vytvořeno 7.12.2010 11:30:15 | přečteno 1936x | jahnova
load