Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zásady hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Letošní červen se nese ve znamení voleb do Evropského parlamentu. Ty proběhnou v pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin. K volebním urnám v českých městech a obcích mohou přijít nejen občané České republiky, ale také občané dalších států, jež jsou členy Evropské unie.

Právo volit na území České republiky má kromě každého občana České republiky, který aspoň druhý dne voleb dosáhl věku 18 let, také občan jiného členského státu Evropské unie, a to v případě, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je nejméně od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva. Občané jiného členského unijního státu projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podají u Městského úřadu v Šumperku v Jesenické ulici 31 (přístavba, vchod z ulice Rooseveltovy, kancelář č. 321) nejpozději do neděle 26. dubna do 16 hodin žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti musejí přiložit kopii průkazu o povolení k pobytu a čestné prohlášení, v němž uvedou svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byli doposud vedeni ve volební evidenci, a to, že budou hlasovat pouze na území České republiky.

Ještě před hlasováním musí každý volič po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství, občané jiného členského státu Evropské unie pak také skutečnost, že mají na území České republiky povolení k pobytu. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, nelze již do tohoto seznamu ve dny voleb dopsat, a umožnit mu tak hlasování. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, v němž je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději ve čtvrtek 21. května požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Ten ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Žádost o voličský průkaz může být podána osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle své členy k voliči s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Důležitá informace: Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se sestavuje k 26. dubnu 2009 k 16. hodině. Občan České republiky, který po tomto datu provede nahlášení změny trvalého pobytu a hodlá volit do Evropského parlamentu, tak musí hlasovat ve volebním okrsku, kde byl dosud zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo si na příslušném obecním úřadu požádá o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Olga Breitzetelová

Vytvořeno 1.4.2009 7:48:27 | přečteno 2907x | jahnova
load