Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Veřejné projednání návrhu územního plánu města Šumperka zahájeno

Městský úřad Šumperk, jako pořizovatel územního plánu pro město Šumperk zahájil veřejné projednání návrhu územního plánu Šumperk. Od středy 25. května do pátku 24. června 2011 je tento návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí. Veřejné projednání návrhu územního plánu Šumperk se uskuteční v pondělí 27. června 2011 v 15 hodin v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.

Po celou dobu vystavení návrhu územního plánu, nejpozději však při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) námitky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

 

Návrh územního plánu v papírové podobě a formulář k podání připomínek a námitek jsou k dispozici na Městském úřadě Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, kancelář č. 307 u ing. Kašparové a v elektronické podobě na úředních deskách www.sumperk.cz. Formulář k podání připomínek a námitek je možné si vyzvednout i na podatelně Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1.

 

Podrobnosti zde

Vytvořeno 25.5.2011 11:46:52 | přečteno 4456x | navratil
load