Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

V Šumperku přibyly nové kontejnery na třídění odpadu, na sedmi místech se nově ukryly pod zem

kontmaly

V měsíci říjnu byla ukončena realizace projektu "Sběrná místa TKO v Šumperku". Cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění systému nakládání s tříděným komunálním odpadem ve městě. V rámci projektu bylo nově vybudováno sedm sběrných míst s podzemními kontejnery na sběr tříděných složek komunálního odpadu v centru města Šumperka (Hlavní třída, ul. Gen. Svobody, Na hradbách, Langrova, Komenského a 17. listopadu). Tím došlo ke zlepšení estetické úrovně sběrných míst v centru města, zvýšení kapacity úložného prostoru a snížení docházkové vzdálenosti v historické části města.

V rámci projektu byly dále pořízeny nadzemní kontejnery se spodním výsypem na tříděné složky KO, z toho jednadvacet na sklo dual, šest na plast a šest na papír, které byly rozmístěny v různých částech města pro zvýšení kapacity úložného prostoru stávajícího systému sběrných míst.

„Pro sběr biologického odpadu bylo pořízeno dvanáct velkoobjemových kontejnerů s užitečným objemem 16 m3 na biologicky rozložitelný odpad. Kontejnery jsou pravidelně rozmísťovány po celém území města na předem vytipovaných více jak osmdesáti místech a to opakovaně na některá místa ve čtrnáctidenním, měsíčním, dvouměsíčním a čtvrtletním intervalu,“ říká k projektu Vladimír Hošek z odboru životního prostředí

Rozšíření systému a navýšení kapacity úložného prostoru pro ukládání tříděných složek KO  vytvořilo předpoklad, že dojde k nárůstu hmoty vytříděných složek KO o 622 t/ rok. „Na realizaci projektu byla přiznána podpora z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3 006 652 Kč (z toho Fond soudržnosti 2 839 616 Kč a SFŽP 167 036 Kč),“ říká na závěr Hošek.

Celkové výdaje na projekt: 4 609 939,49 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 340 725 Kč
Podpora z FS (fond soudržnosti): 2 839 616 Kč
Dotace SFŽP ČR: 167 036 Kč
Harmonogram realizace projektu: 1.5.2011 - 31.10.2011 

Banner OPZP Fond soudržnosti

 

MgA. Kamil Navrátil,
tiskový mluvčí

Vytvořeno 21.11.2011 17:01:24 | přečteno 2126x | navratil
load