Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tříkrálová sbírka 2008

Obecné informace o sbírce

Letošní tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 2. - 6. ledna 2008 a Charita Šumperk pokryla svými koledníky téměř všechny obce v šumperském děkanátu (tj. severní část okresu Šumperk). Novodobá sbírka má na Šumpersku za sebou již 9. ročník, nepočítáme-li historickou tradici, kdy se např. ve středověku hrály hry o Svatých třech králích, které se pak rozšířily na průvody koledníků. Stejně jako tehdy i naši dnešní koledníci obcházeli dům od domu, zpívali a na požádání značili dveře domu nápisem K + M + B 2008. (Vedle tradičních jmen Kašpar, Melichar a Baltazar zkratka znamená také latinskou větu Christus mansionem benedikat - v překladu „Nechť Kristus žehná tomuto domu“.)

Dnešní tříkrálové koledování je však především největší dobročinnou sbírkou v zemi a skupinky tří králů bylo možno spatřit v ulicích a ve většině domácností, jak do zapečetěných pokladniček označených logem Charity vybírají příspěvky od občanů.

Hodnocení sbírky a její finanční výsledek

Výnosy jednotlivých pokladniček byly letos zase o něco vyšší než v předchozích letech a podařilo se nám mírně překonat i loňský výsledek, který jsme považovali za mimořádně úspěšný. V kasičkách bylo po jejich rozpečetění celkem 493 928,- Kč, přesně tolik nasbíralo našich 165 trojčlenných skupinek koledníků v celkem 23 obcích šumperského regionu. Loni to bylo celkem 490 694,- Kč, ovšem při větším počtu skupinek (bylo jich 185).

V přepočtu na počet obyvatel byla sbírka tradičně o trochu úspěšnější v obcích mimo Šumperk, kde jsme zaznamenali oproti předchozím ročníkům výrazný nárůst, zvláště pak v Hanušovicích, Rudě nad Moravou nebo třeba ve Vikýřovicích. Nejplnější byla letos jedna z pokladniček v Bludově, kde jsme se dopočítali až k částce 11 038,50 Kč, nad 10 tisíc korun pak byla ještě pokladnička ze Šumperka a Olšan.

Informace o průběhu koledování

Obecně se domníváme, že veřejnost tříkrálové koledování vnímá velmi pozitivně a snad se nám daří odlišit ho trochu od ostatních finančních sbírek kolem nás. Postupně přibývá dárců, kteří neváhají vhodit do pokladničky i bankovky vyšší hodnoty a snad je to známkou důvěry v tříkrálovou sbírku. (Průměrným příspěvkem do pokladničky tak letos byla padesátikoruna.)

Hodnotit průběh koledování na Šumpersku je nesnadné, protože v každé obci byli koledníci něčím originální a záleželo na jejich vynalézavosti (na našich webových stránkách www.sumperk.caritas.cz jsme se pokusili vytvořit malou fotogalerii mapující koledování v jednotlivých obcích). Koledování ve městě bývá zpravidla náročnější než v menších obcích, kde se lidé s koledníky osobně znají a celé koledování má pak obvykle milou atmosféru lidové tradice. Ve městech je obcházení dům od domu složitější, proto jsme se i letos spoléhali vedle skupinek z farnosti rovněž na pomoc koledníků z řad dětského pěveckého sboru Motýli a studentů z Gymnázia Šumperk. Loni jsme však v šumperských ulicích měli přes 60 skupinek koledníků oproti letošním 36, a to je snad důvod, proč jsme v Šumperku oproti loňsku zaznamenali pokles o téměř 40 tisíc (přesto jsme se dopočítali téměř k 80 tisícům korun). V předchozím roce jsme měli bohužel pocit, že renomé naší akce příliš neprospívá, když jsou občané v ulicích koledníky osloveni i několikrát za sebou, a tak jsme počet koledníků v ulicích trochu omezili.

Vyzdvihnout bychom letos chtěli příkladnou spolupráci s koledníky z řad skautů (např. Bludov, Ruda, Hanušovice nebo Staré Město) a zapomenout bychom nechtěli ani na senátora Adolfa Jílka, který se skupinkou tří králů koleduje každoročně v Dolních Studénkách.

Předběžné záměry na využití sbírky

Obecným účelem sbírky, kterou v celé republice organizuje Charita Česká republika, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitní pomoci. Část výnosu sbírky tedy poputuje na přímou materiální pomoc lidem v nouzi, část bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí a největší část bude určena na podporu sociálních projektů Charity Šumperk.

Klíč pro rozdělení sbírky: 65% - místní farní charity (po odvodu do tzv. Krizového a Nouzového fondu činí podíl pro Charitu Šumperk 58%), 15% - Arcidiecézní charita Olomouc, 10% - humanitární pomoc do zahraničí, 5% - sekretariát Charita Česká republika, 5% - režie sbírky.

Celková výše podílu, kterým bude Charita Šumperk disponovat, není dosud známá, protože zatím neproběhlo celorepublikové rozdělení podílů z dárcovských DMS. Přesto jsme na našich tiskových materiálech uváděli vedle vyúčtování sbírky za rok 2007 také předběžné záměry pro rok 2008. Charita Česká republika střeží důvěryhodné nakládání s výnosy sbírky velmi přísně a vykoledovanými penězi nelze hradit např. běžný provoz naší organizace nebo mzdy, a tak každoročně přemýšlíme, jak výtěžek sbírky nejlépe investovat. Většinou volíme financování potřeb, které povedou ke zkvalitnění našich služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, proto chceme letos největší část použít k nákupu nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (např. polohovacích postelí, invalidních vozíků, antidekubitních souprav apod.). Počítáme rovněž s finanční podporou nově vzniklého Centra pro rodinu v Šumperku se sídlem na farním středisku mládeže a tradičně již s podporou Poradny pro ženy a dívky v Šumperku. A v neposlední řadě ponecháme asi tak 20 tisíc v našem tzv. fondu přímé pomoci, který slouží rodinám i jednotlivcům v nenadálé nebo naopak v dlouhodobé nouzi.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KOLEDNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM

Mgr. Vlastimil Štrpka, ředitel Charity Šumperk

Výsledná tabulka Tříkrálové sbírky 2008

Název obce

Vybraná částka v Kč

Počet ved.skupinek

Bludov

40 073,00

11 ks

Bohdíkov

20 609,50

9 ks

Bohutín

8 866,00

3 ks

Bratrušov

13 260,50

3 ks

Bušín

9 983,50

3 ks

Dolní Studénky

23 379,50

7 ks

Hanušovice

49 843,00

13 ks

Hraběšice

3830,00

1 ks

Jindřichov

10 825,50

2 ks

Kopřivná

6 542,50

1 ks

Loučná nad Desnou

16 272,50

4 ks

Malá Morava

5 158,50

3 ks

Nový Malín

21 364,50

8 ks

Olšany

13 641,50

3 ks

Rapotín

33 067,50

16 ks

Rejchartice

1 981,00

1 ks

Ruda nad Moravou

42 342,50

12 ks

Sobotín

11 279,00

3 ks

Staré Město

12 683,00

3 ks

Šumperk

79 169,00

36 ks

Velké Losiny

42 175,50

12 ks

Vernířovice

1 180,00

1 ks

Vikýřovice

26 400,50

10 ks

Celkem

493 928,00

165 ks

Vytvořeno 23.1.2008 11:55:10 | přečteno 2263x | hrachovina
load