Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tisková zpráva z tiskové konference MÚ Šumperk 25. února 2011

Město navýší počet kontejnerů na tříděný odpad

Město získalo dotaci na rozšíření systému třídění komunálního odpadu. Dotace byla poskytnuta v maximální výši 3 006 000 Kč z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 4.1.- zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci projektu bude pořízeno 21 půlených nadzemních kontejnerů na sklo, 6 kontejnerů na plast, 6 ks nadzemních kontejnerů na papír a 12 ks velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad. Třídit odpad ve velkém tak budou moci především obyvatelé v ulicích 17. listopadu, Komenského, Langrova, Fialova, Hlavní třída, na Hradbách a gen. Svobody. Ukončení projektu je plánováno na konec října 2011. Celkové náklady projektu jsou 4 600 000 Kč.

Regenerace městské památkové zóny

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR byla Šumperku přiznána dotace ve výši 750 000 Kč. Na základě doporučení komise architektury a výstavby bylo doporučeno radě města přidělit dotaci Římskokatolické farnosti Šumperk na opravu fasády farního střediska mládeže ve výši 420 000 Kč, manželům Janovi a Anně Andrlovým na opravu části krovu a střešní krytiny domu na ul. Starobranská 14 a částku 60 000 Kč přidělit Miroslavu a Vladimíře Šuškovým, vlastníkům domu na nám. Míru 17.

Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

Na obnovu stromořadí v ul. 17. listopadu plynule naváže rekonstrukce prostoru před Šumperským nádražím. Jedná se o kompletní rekonstrukci prostoru před nádražím až
po ulici Jeremenkovu. V prostoru před nádražím budou vybudovány nové parkovací plochy pro auta, taxislužbu, zpevněné plochy pro pěší a dvě autobusová stání. Díky úpravám dojde ke zvýšení bezpečnosti pro chodce mezi nádražní budovou a přechodem pro chodce přes ulici Jesenickou. Díky rekonstrukci bude prostor oživen zelení, přibudou lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Celkem je navrženo 30 parkovacích míst, z toho 4 stání pro znevýhodněné osoby a 4 stání pro taxislužbu. Stavební práce by měly být hotové v říjnu 2012.

Rada města podpořila vyjmenované akce

Šumperk se vyprofiloval jako kulturní centrum. Nasvědčuje tomu i podpora kultury ze strany města. Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení přidělení grantu pro divadelní festival Divadlo v parku 2011, Džemfest 2011, XXI. Mezinárodní folklórní festival CIOFF Šumperk 2011, X. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2011, festival Klasika Viva, Klášterní hudební slavnosti, Blues Alive 2011 a ŠpekFest.

Prvního září přijde do šumperských škol 261 prvňáků

O 18 prvňáků méně nastoupí v nadcházejícím školním roce oproti letošnímu školnímu roku. Z 261 dětí je 73 s trvalým bydlištěm mimo území města Šumperka, což je o 4 děti více než v letošním školním roce. Definitivní počty žáků budou známy až k 1. září 2011 vzhledem k množství ještě neuzavřených žádostí o odklad povinné školní docházky. Pro příští školní rok je plánováno 13 prvních tříd, což je o 1 více než v letošním školním roce.

Projekt „Zelený areál“ má zelenou

Rada města schválila uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Šumperkem a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 v projektu „Zelený areál“, v rámci programu Místo pod stromy 2011-2012 Nadace partnerství a Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu
je obnova stávajících veřejných prostranství, konkrétně prostředí školní zahrady, školního hřiště a prostoru před budovou školy. Záměrem projektu je nejen obnovit, ale i doplnit stávající zeleň a osadit prostranství lavičkami, herními prvky, altánem atd. Konkrétní podoba bude vytvořena ve spolupráci základní školy se zahradním architektem a veřejností, což je jednou z podmínek úspěšnosti projektu.

Talentovaní fotbalisté se podívají do Anglie

Rada města schválila mimořádnou dotaci 16 000 Kč pro talentované fotbalisty ze Šumperka. Šéftrenérem krajského fotbalového svazu byl vybráni čtyři nadějní fotbalisté ročníku 1997, kteří dostanou příležitost porovnat se svými vrstevníky v kolébce fotbalu. Projdou srovnávacími výkonnostními testy a zahrají si přípravné utkání proti United City nebo Liverpoolu. Dále sehrájí dvě přátelská utkání proti Tottehamu nebo Fulhamu. Celá akce se nese v duchu přípravy výběru Olomouckého KFS na „Olympiádu dětí a mládeže“ jejímž pořadatelem je v roce 2011 Olomoucký kraj.

Letní turistická sezóna nabídne více předzahrádek

Rada města schválila pronájem prostor před dalšími provozovnami za účelem zřízení venkovních předzahrádek. Návštěvníci města se můžou těšit na pestřejší nabídku letních zahrádek, než tomu bylo v letech minulých. Nově se otevře zahrádka u Café Svět, kavárny HAKO nebo u pekárny a kavárny u Josefa II. na Hlavní třídě

MgA. Kamil Navrátil, tiskový mluvčí

Vytvořeno 25.2.2011 16:37:15 | přečteno 2527x | navratil
load