Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Šumperk ušetří v příštím roce na nákupu elektřiny více než milion korun

peníze

Dosud největší centralizovaný nákup městských a obecních samospráv pod vedením statutárního města Hradce Králové se uskutečnil již v září na energetickém trhu Čes-komoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Hradec Králové a pětice moravských měst a obcí - Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Jeseník a Česká Ves – sdružily svoji poptávku po silové elektřině do centralizovaného balíku se záměrem zvýšit atraktivitu pro dodavatele a dosáhnout výhodnější ceny. Tato strategie se evidentně osvědčila, protože některým sdruženým městům prakticky zůstala pro příští rok zachována cenová úroveň roku letošního, pro některé potom bude znamenat úsporu. To je při aktuálním nárůstu cen dodavatelů energií velmi kvalitní výsledek.

Samosprávy soustředily poptávku a nakoupily společně celkem 20.477 MWh silové elektřiny v hladině nízkého napětí a 6.698 MWh v hladině vysokého napětí. V konkurenčním prostředí energetické burzy se podařilo u nízkého napětí dosáhnout ceny 1394 Kč/MWh, u vysokého napětí pak 1441 Kč/MWh. U nízkého napětí se dodavatelem pro rok 2012 stala společnost United Energy Trading, a.s., u dodávek v hladině vysokého napětí uspěla společnost ČEZ Prodej, s.r.o. Město Šumperk poptávalo v rámci tohoto společného nákupu pro rok 2012 celkem 4 460 MWh, z toho 3.284 MWh  v hladině nízkého napětí a 1.176 MWh v hladině vysokého napětí.

„Podařilo se nám dosáhnout prozatím ojedinělé dohody měst, která povede ke značným úsporám provozních výdajů v městských rozpočtech. Inspiraci jsme našli v Hradci Králové, kde tímto způsobem již v minulosti dosáhli milionových úspor. Výsledkem následných jednání na úrovni vedení měst bylo dosaženo všestranně výhodné dohody o společném nákupu silové elektřiny pro příští kalendářní rok,“ uvedl místostarosta města Šumperka Petr Suchomel. Díky těmto cenám ušetří v příštím roce šumperská radnice oproti letošnímu roku nejméně 70 000 Kč na nízkém napětí a 990 000 Kč na vysokém napětí. Při aktuálním nárůstu cen energií dojde v příštím roce s velkou pravděpodobností k poměrně výraznému navýšení stávající cenové hladiny energetických komodit, takže skutečně dosažená úspora oproti běžným nabídkovým cenám dodavatelů bude výrazně vyšší. To platí zejména u nízkého napětí, kde město Šumperk dosáhlo úspor již v letošním roce transparentními nákupy silové elektřiny.

Nákup energie se týká bytových i nebytových domů a dalších objektů v majetku města a organizací založených městem. Největších úspor v hladině vysokého napětí bylo dosaženo u zimního stadionu a divadla. V hladině nízkého napětí ušetří město na elektřině dodávané úřadovnám městského úřadu, základním a mateřským školám, městskému kinu, knihovně, klášternímu kostelu, ušetří domy s pečovatelskou službou a další objekty provozované Pontisem, nákup elektřiny zahrnuje i veřejné osvětlení ve městě.  

Dá se říci, že Hradec Králové, Šumperk a Jeseník nejsou v burzovním nákupu žádní nováčci. Hradec Králové realizoval nákup elektřiny na ČMKBK už v roce 2010 jako první statutární město v ČR a sdružení moravských měst - Šumperk s Jeseníkem a Českou Vsí – stihly letos v květnu nakoupit elektřinu prostřednictvím burzy na druhé pololetí letošního roku. „Šumperk nákupy na komoditní burze a transparentní poptávkou na trhu energií již v letošním roce ušetřil více než sto tisíc korun,“ doplnil informace Suchomel.

 

Ze všech možností daných zákonem o veřejných zakázkách zvolily samosprávy nákup energií na komoditní burze především z toho důvodu, že se jedná o nejtransparentnější formu nákupu v silně konkurenčním prostředí, kde se nejlepší možná cena v daném čase generuje přímo v elektronickém burzovním systému.

 

Pozn.: Celková cena elektřiny se skládá ze dvou složek. První, státem regulovaná distribuční složka, je pevně stanovena a jednotliví odběratelé nemohou její výši nijak ovlivnit. Předmětem obchodování na trhu je druhá složka ceny elektřiny – tzv. silová elektřina, kterou nabízejí odběratelům jednotliví dodavatelé. Podíl této složky na celkové ceně elektřiny činí v hladině nízkého napětí cca 50%, u vysokého napětí je její podíl vyšší.

 

 

 

MgA. Kamil Navrátil,
tiskový mluvčí

Vytvořeno 2.11.2011 13:16:10 | přečteno 2200x | navratil
load