Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stav škol a školských zařízení na území města Šumperka

Stav škol a školských zařízení na území města Šumperka, jejichž zřizovatelem je město Šumperk, Olomoucký kraj nebo jiní zřizovatelé ve školním roce 2007/2008.

I. Školy a školská zařízení zřizovaná městem Šumperk :

I. 1. Mateřské školy :

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku :

Mateřská škola
Ředitelka

Kapacita MŠ

K 30. 9. 2007 nastoupilo do MŠ - počet dětí

Počet tříd

Průměr dětí na třídu

Počet dojíždějících dětí z jiných obcí

MŠ Pohádka, Nerudova 4B
Zdena Hlavsová

80

80

3

26,66

14

odloučené pracoviště
Jeremenkova 52

125

120

5

24

38

CELKEM

205

200

8

25

52

MŠ Sluníčko, Evaldova 25
Jitka Kotrašová

125

110

4

27,5

15

odloučené pracoviště
Gen.Krátkého 28

60

56

2

28

8

odloučené pracoviště
Vrchlického 19

90

84

3

28

8

odloučené pracoviště
Šumavská 15

90

84

3

28

10

CELKEM

365

334

12

27,83

41

MŠ Veselá školka, Prievidzská 1
Hana Bendová

150

143

6

23,8

9

odloučené pracoviště
Temenická 61

60

53

2

26,5

4

odloučené pracoviště
Zahradní 17A

60

56

2

28

2

CELKEM

270

252

10

25,2

15

CELKEM MŠ

840

758

30

26,2

108

I. 2. Školské zařízení:

Školské zažízení

Počet zájmových útvarů

Počet účastníků v zájmových útvarech

Počet akcí

Počet účastníků na akcích

Počet táborů

Počet účastníků na táborech

DDM U radnice, Šumperk 96 1132 360 27636 6 124

I. 3. Základní školy :

Do šumperských základních škol dojíždí již několik let stabilní počet žáků z okolních obcí.
V roce 2007 dojíždělo celkem 741 žáků.
Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku :

Základní škola
ředitel

Kapacita základní školy

Počet tříd v ZŠ

K 1. 9. 2007 nastoupilo žáků

Průměr žáků na třídu

ZŠ Šumperk, Dr. E.Beneše 1
PaedDr. Milan Tichý

750

26

567

21,81 *

ZŠ Šumperk, 8.května 63
Mgr. Radovan Pavelka

830

26

603

23,19

ZŠ Šumperk, Sluneční 38
Jarmila Hynková

780

19

400

21,05

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22
Mgr. Nataša Smýkalová

550

17

383

22,53

ZŠ Šumperk, Šumavská 21
Mgr. Lubomír Krejčí

900

25

625

25

CELKEM ZŠ

3 810

113

2578

22,72

* Průměrný počet žáků na třídu je ovlivněn průměrným počtem žáků v 5 dyslektických třídách, které se naplňují maximálně do 14 žáků na třídu. Pokud tyto třídy odečteme, je průměrný počet žáků na třídu 24,38 žáků.

Zapojení základních škol a DDM U radnice do poskytovaných grantů a dotací :

Rok 2007

Rok 2008

granty

dotace

granty

dotace

ZŠ Šumperk, Sluneční 38

11 000

22 000

28 000

11 000

ZŠ Šumperk,Vrchlického 22

7 000

8 000

ZŠ Šumperk, Šumavská 21

5 000

21 000

6 000

21 000

DDM U radnice Šumperk

3 000

7 000

Celkem

26 000

43 000

49 000

42 000

II. Školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem :

II. 1. Speciální školy :

Škola
Ředitel

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd

Průměr žáků
na třídu

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
Mgr. Jana Večeřová

241

172

19

9,05

II. 2. Střední školy a jejich vzdělávací nabídka :

1. Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8 :

 • délka studia 4 roky
 • délka studia 8 let

2. Obchodní akademie Šumperk, Hlavní třída 31 :

 • Obchodní akademie
 • Ekonomické lyceum
 • Obchodní akademie - dálkové studium - délka studia 5 let

3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1 :

 • Strojírenství
 • Elektrotechnika
 • Informační technologie
 • Technické lyceum
 • Propagační výtvarnictví
 • Tvarování průmyslových výrobků

4. Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3 :

 • Ochrana přírody a prostředí
 • Služby cestovního ruchu
 • Veřejnoprávní činnost - dálkové studium - délka studia 5 let

5. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 1 :

 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel - délka studia 3 roky

6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk, Gen. Krátkého 30 :

 • Obchodník - délka studia 4 roky
 • Zámečník - délka studia 3 roky
 • Obráběč, obráběčka kovů - délka studia 3 roky
 • Sklář - délka studia 3 roky
 • Krejčí - délka studia 3 roky
 • Truhlář - délka studia 3 roky
 • Kadeřník - délka studia 3 roky
 • Prodavač smíšeného zboží - délka studia 3 roky
 • Provozní technika - denní nástavbové studium - délka studia 2 roky
 • Podnikání - denní nástavbové studium - délka studia 2 roky
 • Zámečník - denní zkrácené studium - délka studia 1,5 roku

7. Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště Šumperk, Bulharská 8 :

 • Dřevěné konstrukce - délka studia 4 roky
 • Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství - délka studia 4 roky
 • Stavebnictví - délka studia 4 roky
 • Strojírenská a elektrotechnická zařízení - délka studia 4 roky
 • Mechanik strojů a zařízení - délka studia 4 roky
 • Elektrikář - silnoproud - délka studia 3 roky
 • Mechanik opravář - délka studia 3 roky
 • Instalatér - délka studia 3 roky
 • Klempíř - stavební výroba - délka studia 3 roky
 • Tesař - délka studia 3 roky
 • Zedník - délka studia 3 roky
 • Dopravní provoz - denní nástavbové studium - délka studia 3 roky
 • Provozní technika - denní nástavbové studium - délka studia 2 roky

II. 3. Školská zařízení :

Název zařízení Ředitel
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2 Mgr. Jaroslav Ondráček
Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje
Olomouc, U sportovní haly 1a
odloučené pracoviště Šumperk, Husitská 12
PhDr. Drahomíra Jansová,
vedoucí odloučeného pracoviště
SCHOLA SERVIS - Centrum vzdělávání a středisko služeb školám,
Prostějov. Palackého 8 - 10,
SCHOLA SERVIS - pobočka Šumperk, Hanácká 2
PhDr. Ladislav Pochyla
Mgr. Lenka Tkadlecová
vedoucí pobočky a referent dalšího vzdělávání Šumperk

Školské zařízení

Počet zájmových útvarů

Počet účastníků v zájmových útvarech

Počet akcí

Počet účastníků na akcích

Počet táborů

Počet účastníků na táborech

DDM Vila Doris Šumperk

89

1 369

365

38 420

21

1020

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí ve školním roce 2007 / 2008: 108
Počet účastníků z MŠ, ZŠ a SŠ : 1320
Všechny organizované vzdělávací akce mají akreditaci MŠMT a výstupem je získání certifikátu.
Příklad vzdělávacích seminářů :

 • rámcové vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ,
 • školní vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ,
 • jazykové kurzy,
 • navazující studium VP,
 • navazující studium managementu ředitelů ZŠ a SŠ apod.

Na území města Šumperka existují další nestátní vzdělávací instituce poskytující různé druhy a formy vzdělávání. Nejvýznamnější z nich je Akademie J.A.Komenského Šumperk, nám. Míru 4, která nabízí pouze akreditované vzdělávací programy.

II. 4. Základní umělecká škola :

Školské zařízení

Ředitel

Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova 11

Vladimír Doleček

Školské zařízení

Počet žáků

Počet tříd

Počet akcí

Počet účastníků na akcích

Počet oborů

ZUŠ Šumperk

610

23

43

4300

3

III. Nestátní školy:

Škola
Ředitel

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd

Průměr žáků na třídu

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická, Schola Viva, o.p.s. Erbenova 16, Šumperk
Mgr.Miroslav Haltmar

170

156

14

11

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
Šumperk, Šumavská 13
Ing. Mgr. Nataša Vykydalová

50

49

8

6

CELKEM

220

205

22

9,3

IV. Vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Bakalářská studia v Šumperku

Fakulta strojní
otevřela v akademickém roce 2007/2008 v Centru bakalářských studií Šumperk, Zemědělská 2115/3 v rámci tříletého akreditovaného bakalářského studijního programu STROJÍRENSTVÍ studijní obory :

 • Strojírenská technologie
 • Technologie dopravy, zaměření pozemní doprava

Akademický rok

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia

Celkem

Absolventi

Navazující magisterské studium v Ostravě

2002/2003

27

28

55

2003/2004

52

64

116

2004/2005

74

108

182

23

19

2005/2006

87

100

187

28

24

2006/2007

109

105

214

38

33

2007/2008

112

102

214

33

Ekonomická fakulta od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku i Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa, v kombinované formě.

Pracoviště ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie a Jazykové školy Šumperk, Hlavní třída 31.

Akademický rok

Kombinovaná forma studia

2006/2007

85

2007/2008

130

Vytvořeno 14.7.2008 16:53:53 | přečteno 6118x | jahnova
load