Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stanovisko k reliktu základů městské brány

Pozemek p.p.č. 2348 v k.ú. Šumperk, v současné době ve vlastnictví města Šumperka, je na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní přislíben k prodeji společnosti SAN-JV s.r.o. Na tomto pozemku, kde má být společností SAN-JV s.r.o. realizována stavba obytného domu, proběhl od května do listopadu 2008 záchranný archeologický výzkum. Při tomto výzkumu došlo k nálezu reliktů základů městské brány, která byla postavena za Petra ze Žerotína ne zač. 16. století. Relikt brány se dle sdělení orgánu státní památkové péče MěÚ Šumperk nachází na území městské památkové zóny a je předpokládanou částí kulturní památky městského opevnění, o kterou by však tato měla být případně rozhodnutím MK ČR na základě návrhu Archeologického ústavu AV ČR, rozšířena.

23.a 24.03.2009 proběhla jednání k dalšímu postupu řešení vzniklé situace za účasti vedení města Šumperka, zástupců společnosti SAN-JV s.r.o. a zástupkyně Vlastivědného muzea v Šumperku, na kterých byl domluven následující postup. Společnost SAN-JV s.r.o. souhlasí se zdokumentováním aktuální nálezové situace a umožní archeologovi Mgr. Halamovi přístup k destruovaným pozůstatkům i k odloženým kamenům. Bude provedeno zdokumentování zachovaných reliktů, zejména profilů ubouraných základů. Po ukončení dokumentace bude stavba pokračovat.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí

Vytvořeno 1.4.2009 8:43:04 | přečteno 1687x | jahnova
load