Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sociální situace ve městě v roce 2008

Sociální situace ve městě Šumperk v roce 2008 v oblasti působnosti odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Rok 2008 nezaznamenal v sociální oblasti významné legislativní změny, které by vyžadovaly výraznější změny v organizaci odboru či v náplních práce zaměstnanců. Po významných změnách v roce 2007 došlo právě v roce 2008 ke stabilizaci jednotlivých pracovních náplní a k optimalizaci počtu pracovníků na jednotlivých odděleních.

Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany - nově oddělení sociální péče

Do oddělení je zařazena agenda samostatné působnosti obce, zejména potom byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení, úsek nesvéprávných zletilých osob, zvláštních příjemců důchodu a příspěvku na péči, spolupráce s obcemi a poskytovateli sociálních služeb.

Žádosti o poskytování nájmu v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení jsou i nadále přijímány na oddělení sociální péče a na jejich základě je prováděno u žadatelů rozsáhlé šetření, které se odvíjí od Opatření č. 14/2007 - „ Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku Města Šumperka“.

Agenda opatrovnictví osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům je na odboru SOC zabezpečována od 01.01.2008, když do 31.12.2007 byl opatrovnictvím pověřen Pontis Šumperk, o.p.s. K odejmutí pověření došlo zejména z důvodu zjištěných nedostatků při výkonu funkce veřejného opatrovníka.

V rámci přenesené a rozšířené působnosti vykonává oddělení rozhodovací činnost na úseku přiznání mimořádných výhod, vydává průkazy mimořádných výhod a rozhoduje o dalších dávkách jako např. na zakoupení či celkovou opravu motorového vozidla, na provoz motorového vozidla, o příspěvku na individuální dopravu a od roku 2007 potom o příspěvku na péči.

Na daném úseku lze spatřovat stálý nárůst žadatelů zejména na úseku mimořádných výhod a stálý nárůst na nové agendě.

V souvislosti s tímto nárůstem dochází i ke zvyšování vyplácených finančních částek na daném úseku.

Statistické údaje oddělení sociální péče - dávky podle vyhl.č. 182/1991 Sb. a PnP podle zákona č. 108/2006 Sb. - rok 2007 a 2008.

Měsíc

Počet

Počet

Vyplaceno

Počet

Počet

Počet

2007

žádostí/PnP

rozhodnutí

příjemců

šetření

klientů

leden

872/437

465

9,282.358

4098

16

2567

únor

732/116

978

14,633.746

4845

243

1377

březen

570/170

496

12,387.971

4952

391

1193

duben

444/124

559

12,737.929

4029

208

1036

květen

320/80

565

12,309.511

4599

213

874

červen

321/136

471

14,431.220

4688

263

768

červenec

227/93

490

14,310.529

4680

182

406

srpen

204/101

534

13,813.476

4747

160

496

září

240/83

480

14,663.688

4295

160

630

říjen

303/117

480

14,835.041

5314

217

709

listopad

183/101

443

14,727.542

4878

179

564

prosinec

174/87

360

17,163.323

4956

179

505

celkem

3590/1645

6321

165,096.064

56081

2411

11125

Měsíc

Počet

Počet

Vyplaceno

Počet

Počet

Počet

2008

žádostí/PnP

rozhodnutí

příjemců

šetření

klientů

leden

923/196

963

17,697.399

2675

146

1383

únor

590/134

942

20,695.337

2899

194

1065

březen

495/111

647

19,635.788

3104

167

797

duben

499/186

747

18,850.421

3080

202

785

květen

290/112

553

17,040.033

2883

171

646

červen

183/113

464

17,541.370

2944

164

620

červenec

151/83

441

17,053.126

2870

141

628

srpen

130/89

400

16,753.722

2948

131

536

září

15/91

387

17,020.846

3000

145

659

říjen

144/91

387

15,637.789

2956

262

372

listopad

211/96

412

16,496.223

2986

221

749

prosinec

91/60

297

16,644.072

2929

195

749

celkem

3722/1362

6640

210,066.126

35304

2139

8989

Finanční prostředky jsou zajišťovány ze státního rozpočtu formou měsíčních záloh a po ukončení kalendářního roku se provádí zúčtování.

I když v roce 2007 došlo k navýšení počtu zaměstnanců oddělení z 9 na 13, přičemž byli přijati 3 noví zaměstnanci a 1 pracovnice byla převedena z oddělení dávek hmotné nouze, je nutné konstatovat, že počet klientů na 1 pracovníka je stále velmi vysoký a na samotné zpracování od žádostí do rozhodnutí je velká časová náročnost. Na další činnost - zejména kontrolní - se potom dostatečného časového prostoru nedostává. Od 01.01.2008 byla ze systému vyňata jedna z dávek podle vyhl. č. 182/1991 Sb. a to příspěvek na zvýšené životní náklady. Tento příspěvek pobíralo měsíčně asi 1500 klientů. V roce 2008 došlo, s ohledem na nárůst žádostí i rozhodnutí, k posílení tohoto oddělení o dalšího pracovníka a to opět přesunem z oddělení dávek hmotné nouze.

Na oddělení dávek hmotné nouze nedošlo od přijetí nového zákona v lednu 2007 k významnějším změnám a úsek dávek hmotné nouze si nevyžadoval významnějších změn. I nadále je zde rozhodováno o příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci.

Statistické údaje oddělení dávek hmotné nouze podle zákona č.111/2006 Sb. - rok 2007 a 2008

Měsíc

2007

Žádosti

celkem

PnŽ

Dbyd

MOP

Počet

O+R

Počet

šetření

Počet

klientů

Vypl.

Počet

příjemců

leden

196

112

60

24

65

36

935

3,057.881

883

únor

439

287

117

35

599

87

1323

2,316.563

684

březen

339

197

94

48

503

79

1202

1,979.617

748

duben

133

43

32

58

440

47

1022

1,918.698

741

květen

135

43

29

63

668

32

1031

1,745.112

639

červen

132

28

11

93

343

37

887

1,708.075

654

červenec

189

37

28

124

344

26

651

1,645.953

463

srpen

193

40

26

127

404

41

576

1,601.768

571

září

109

34

23

52

306

33

845

1,574.973

570

říjen

121

36

19

66

298

33

870

1,663.758

595

listopad

98

24

14

60

405

30

762

1,530.942

568

prosinec

94

24

19

51

315

8

565

1,509.860

565

celkem

2178

905

472

801

4690

489

10669

22,253.200

7681

Měsíc

2007

Žádosti

celkem

PnŽ

Dbyd

MOP

Počet

O+R

Počet

šetření

Počet

klientů

Vypl.

Počet

příjemců

leden

131

42

27

92

274

35

844

1,453.950

540

únor

114

41

26

41

431

34

746

1,536.709

548

březen

99

29

19

51

342

31

737

1,491.562

575

duben

98

30

22

46

326

44

696

1,486.366

570

květen

70

17

12

41

338

29

582

1,352.382

501

červen

84

19

16

49

317

24

642

1,372.543

517

červenec

88

20

17

51

242

28

609

1,287.118

484

srpen

82

25

23

34

299

25

574

1,200.509

437

září

79

23

13

43

264

39

642

1,233.134

460

říjen

77

24

18

35

251

39

462

1,179.665

429

listopad

107

47

20

36

315

27

653

1,166.152

420

prosinec

103

41

11

51

296

42

653

1,925.045

489

celkem

1132

358

224

570

3695

397

7840

16,685.135

5970

Na úseku dávek hmotné nouze došlo v roce 2008 k dalšímu poklesu potřeby finančních prostředků. V roce 2005 bylo např. vynaloženo na výplatu dávek sociální potřebnosti 50,139.419,- Kč, v roce 2006 to bylo 44,098.147,- Kč a v roce 2007 to bylo 22,253.200,- Kč a v roce 2008 již jen 16,685.135,- Kč.

Z tabulky je rovněž znát, že se i v roce 2008 snížil počet žadatelů o dávky hmotné nouze.

V roce 2008 vydal odbor sociálních věcí celkem 10335 rozhodnutí, z toho na oddělení dávek hmotné nouze bylo vydáno 1747 rozhodnutí a 1948 oznámení a na oddělení sociální péče to bylo 6640 rozhodnutí.

Do tohoto množství rozhodnutí bylo v roce 2008 podáno pouze 94 odvolání s následujícím výsledkem:

Oddělení

Oddělení dávek hmotné nouze

Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany

182/1991 Sb.

Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany

108/2006 Sb.

Počet podaných odvolání

7

51

36

Řízení zastaveno

0

5

0

Autoremedura

0

0

0

Počet potvrzených odvolání

7

27

26

Počet změněných odvolání

0

1

0

Počet zrušených odvolání vrácených k novému projednání

0

0

0

Počet zrušených rozhodnutí

0

0

0

Počet zamítnutých jako nepřípustných

0

0

0

Dosud nerozhodnuto

0

18

10

% správnosti z ukončených

100

96,4

100

Od roku 2006, kdy schválila poslanecká sněmovna novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je kladen velký důraz na činnost sociálních pracovníků zaměřenou na ochranu dětí umístěných v zařízení pro výkon ústavní výchovy a na práci s biologickou rodinu tak, aby dítěti bylo zachováno rodinné prostředí, do kterého by se mohlo po odstranění nedostatků vrátit.

Statistické údaje oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence

Měsíc 2007

Zástupu OS

Návštěvy

v rodinách

Návštěvy

v DD počet dětí/počtem zařízení

Návrhy

Zprávy

Klienti

leden

110

158

22/21

31

102

285

únor

87

120

19/13

45

98

290

březen

107

169

19/16

48

106

290

duben

104

206

11/11

47

105

409

květen

80

191

24/15

34

102

412

červen

82

222

40/35

46

118

393

červenec

49

162

11/8

31

92

362

srpen

68

277

14/7

51

111

441

září

70

148

10/8

30

92

293

říjen

73

349

25/27

37

109

349

listopad

77

137

22/16

22

78

261

prosinec

57

108

14/10

21

96

206

celkem

964

2247

231/194

443

1209

3991

Měsíc 2008

Zástupu OS

Návštěvy

v rodinách

Návštěvy

v DD počet dětí/počtem zařízení

Návrhy

Zprávy

Klienti

leden

63

221

44/31

41

101

274

únor

51

173

15/9

38

99

214

březen

74

163

19/11

30

111

191

duben

65

159

33/22

25

102

245

květen

82

151

5/5

35

121

221

červen

73

168

16/8

25

124

255

červenec

60

196

19/8

29

129

281

srpen

55

185

4/4

26

98

224

září

73

156

28/21

32

108

244

říjen

61

112

18/10

15

104

244

listopad

72

212

16/11

20

127

239

prosinec

35

143

36/24

11

83

239

celkem

764

2039

253/164

327

1307

2871

V porovnání s rokem 2007 nedošlo k výraznějším změnám. V roce 2008 došlo k několika organizační změnám na agendách náhradní rodinné péče a trestné činnosti mladistvých. S účinností od 1.1.2008 přešla z oddělení dávek hmotné nouze 1 pracovnice, čímž bylo dáno následující pokrytí: terénní sociální práce v rodinách úvazkem 6, 2,5 úvazkem byla zajišťována specializovaná agenda náhradní rodinné péče, 3,5 úvazkem problematika kurátora pro mládež a 1 pracovnice má funkci kumulovanou - kurátor pro dospělé, protidrogová problematika, národnostní menšiny a romská problematika. Kumulované funkce terénního sociálního pracovníka s agendou NRP a agendou kurátora pro mládež se neosvědčily, v průběhu roku byl stav upraven opět tak, že agendu NRP vykonávají 2 pracovnice a rovněž stav kurátorů pro mládež se vrátil na 3.
V oblasti drog je i nadále spolupracováno s Nemocnicí Šumperk na úseku provádění testování na přítomnost drog u nezletilců. Město Šumperk pořizuje ze svých prostředků testovací sady a Nemocnice Šumperk na žádost odboru sociálních věcí testy provádí.

Ve sledovaném roce bylo do ústavní a ochranné výchovy umístěno 7 dětí, u žádného z dětí zrušena nebyla a 17 dětí bylo umístěno v souvislosti s předběžným opatřením. Celkem bylo k 31.12.2008 v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy umístěno 74 dětí. Tyto děti byly v roce 2008 pravidelně 4x do roka navštěvovány sociálními pracovníky, stejně tak jako rodiny těchto dětí. Pravidelně jsou navštěvovány i rodiny dětí, nad jejichž výchovu byl stanoven dohled. V roce 2008 to bylo 91 dětí s nařízeným dohledem rozsudkem okresního soudu. V souvislosti s dohledem bylo uskutečněno 277 návštěv.

Dalším velmi důležitým úsekem v sociálně-právní ochraně je agenda náhradní rodinné péče - pěstounská péče a osvojení. Obecní úřad s rozšířenou působnosti rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či fyzické osobě, která má zájem stát se pěstounem, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob, zajišťuje poradenskou činnost apod. K 01.01.2008 bylo v náhradní rodinné péči - pěstounské péči - 60 dětí. Během roku přibylo 21 nových dětí, zletilostí skončila pěstounská péče u 6 dětí a jiným způsobem u 5 dětí. K 31.12.2008 bylo v pěstounské péči 70 dětí. Do péče budoucích osvojitelů byly předány 4 dětí.

Od roku 2003 Město Šumperk finanční částkou ze svého rozpočtu umožňuje pořádat krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro děti s jinak trestnou činností a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. V roce 2008 se 4 víkendových pobytů zúčastnilo 59 dětí a letního tábora 30 dětí. Celkem se těchto výchovných akcí zúčastnilo 89 dětí. Cílem dlouhodobých nebo krátkodobých pobytů je zejména prohloubení spolupráce mezi dítětem, rodiči a sociálním pracovníkem. Nejde ale pouze o realizaci volnočasových aktivit. Činnost je zaměřena na motivaci ke změně negativních postojů, hlubší chápání problémů se snahou o vytvoření si vlastních cílů k nápravě svého chování u každého jednotlivce. V praxi se využívá zejména individuální a skupinové terapie, zážitkové pedagogiky, arteterapie, muzikoterapie a další činnosti, které napomáhají k získávání a prohlubování společensky přijatelných způsobů chování. Jedná se zejména o sekundární a terciární prevenci patologických jevů. Krátkodobých a dlouhodobých pobytů se účastní klienti terénních sociálních pracovnic, NRP a kurátorů pro mládež. Město Šumperk je jedním z mála, které se systematicky zaměřuje na práci s rizikovou a delikventní mládeží formou dlouhodobých a krátkodobých pobytů. Během roku se zpravidla realizují 4 až 5 krátkodobých pobytů v blízkém okolí (Kouty n/Des., Malá Morávka, Hraběšice, Lipová-lázně a pod.) V období hlavních prázdnin se koná letních rekreačně výchovný tábor pobytový na dobu 10-14 dnů (Seč, Koryčany), jedenkrát se konal i tábor putovní. Veškeré krátkodobé i dlouhodobé pobyty jsou zajišťovány pracovníky odboru SOC - oddělení sociálně-právní ochrany a prevence.
Víkendové pobyty i tábory jsou tak i velmi přínosné pro sociální pracovníky, neboť poznají děti mnohem lépe než při rozhovoru např. v kanceláři, lépe poznají vztahy uprostřed rodiny, naváží se lépe osobní vztahy nutné pro další sociální práci. Stále je však třeba tuto činnost systematicky rozvíjet tak, aby s dětmi i rodinou bylo pracováno v průběhu celého roku a víkendový pobyt a tábor byl pak vlastně vyvrcholením výchovného cyklu.

Ve školním roce 2008/2009 byl zahájen druhý pětiletý cyklus přednášek komplexně primárně preventivní péče (KPPP). Ve sledovaném roce bylo na základních školách v pátých, sedmých a devátých ročnících odborem sociálních věcí uskutečněno 106 přednášek, kterých se zúčastnilo 2300 žáků. Na KPPP se vedle Městského úřadu Šumperk stále podílí:

 • Policie ČR - preventivně informační skupina
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Pontis o.p.s. - Rachot, nízkoprahový klub pro děti a mládež
 • Poradna pro ženy a dívky

Všechny organizace mají dohodnut svůj okruh témat tak, aby se vzájemně neopakovaly a témata byla pro žáky zajímavá a přitom výchovná.

Přednáškovou činnost za Městský úřad Šumperk zajišťují výhradně pracovníci odboru SOC - OSPOD. Kurátoři pro mládež přednáší v 7. a 9. ročnících, sociální pracovnice potom v 5. třídách ZŠ. V současné době připravuje Komise pro sociálně právní ochranu dětí Šumperk vyhodnocení dosavadních přednášek a dotazníkovou akci tak, aby byla dána linie pro další pokračování KPPP. Stále se jedná o největší přednáškový program na ZŠ v Olomouckém kraji.

Poskytovatelé sociálních služeb

Stejně jako v minulém roce nedošlo v roce 2008 k zásadním změnám ve struktuře poskytovatelů sociálních služeb. Na území města Šumperka poskytuje sociální služby celá řada subjektů a organizací. Mezi nejvýznamnější z hlediska kapacity a rozsahu služeb patří:

 1. PONTIS Šumperk o.p.s.
 2. Armáda spásy
 3. Charita Šumperk
 4. Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Šumperk
 5. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizace Šumperk
 6. Poradna pro ženy a dívky
 7. Občanské sdružení SAVORE - které svou činnost k 31.12.2008 ukončilo

V roce 2004 byly RM schváleny rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk mezi Městem Šumperk a Pontis Šumperk o.p.s., Armádou spásy Šumperk o.s., a Charitou Šumperk a to s účinností od 01.03.2004, další rámcová smlouva byla schválena mezi Městem Šumperk a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizací Šumperk a to s účinností od 01.01.2005.

Se všemi poskytovateli sociálních služeb odbor sociálních věcí velmi úzce spolupracuje, zástupce Pontisu Šumperk, o.p.s., Armády spásy Šumperk, Charity Šumperk a Centra pro zdravotně postižené v Šumperku jsou členy sociální komise RM.

Sociální komise RM

Sociální komise RM se v roce 2008 sešla celkem 10x. scházela pravidelně vždy každé první úterý v měsíci, schůze komise se nekonala pouze v měsíci červenci a srpnu. Vedoucí odboru SOC byla komise pravidelně seznamována o projednávaných materiálech v RM a ZM , o nových právních předpisech, připravovaných změnách apod. Na jednání komise byli v průběhu roku přizváni zástupci SONS a ČČK, kteří informovali o svých službách, pracovníci odboru SOC podali informace o komunitním plánování sociálních služeb a systému včasné intervence. Sociální komise RM přijala i pozvání na prohlídku Výchovného ústavu a dětského domova se školou v Šumperku. V několika případech se vyjadřovala k žádostem o poskytnutí veřejné finanční podpory.

V průběhu roku 2008 odstoupil z funkce člena komise Mgr. Miroslav Podhajský a nově byl do komise zvolen Mgr. Miroslav Adámek.

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Je zřízena na základě zákona 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jako zvláštní orgán obce. Komisi jmenuje starosta obce. Komise může ze zákona vydávat pověření k výkonu soc. právní ochrany - pořádání výchovně rekreačních táborů, navrhovat a posuzovat preventivní programy a provádět opatření, která by měla být uskutečňovaná při ochraně dětí před patologickými jevy. Komise je osmičlenná a v roce 2008 se sešla 3x. Na jednání v březnu 2008 se seznámila s probačním programem „Právo pro každý den“, který je uskutečňován v okrese Šumperk a rozhodla o dalším pětiletém cyklu Komplexního primárního preventivního programu pro žáky základních škol. V červnu se uskutečnilo setkání komise pro sociálně-právní ochranu dětí s komisí města Zábřeh a města Mohelnice. V prosinci byla na programu vedle zhodnocení KPPP informace o organizaci víkendových pobytů a letního tábora a členové komise byli seznámeni s činností občanské poradny JEKHETANE.

V průběhu roku 2008 odstoupil z funkce člena komise Mgr. Miroslav Podhajský a nově byl do komise zvolen Mgr. Miroslav Adámek.

Organizační struktura odboru SOC

V současné době pracuje na odboru SOC celkem 46 zaměstnanců organizačně rozdělených následovně:

 • Vedoucí odboru
 • Pracovnice podatelny
 • Pracovnice zabezpečující ekonomický úsek a část agendy vymáhání přeplatků
 • Pracovnice zabezpečující vymáhání přeplatků a přestupkové řízení
 • Terénní sociální pracovnice
 • Koordinátorka SVI a prevence kriminality
 • Oddělení dávek hmotné nouze - vedoucí oddělení + 11 pracovníků
 • Oddělení sociálně-právní ochrany a prevence - vedoucí oddělení + 13 pracovníků
 • Oddělení sociální péče - vedoucí + 13 pracovníků

Bc. Radmila Kouřilová
vedoucí odboru sociálních věcí

Vytvořeno 4.5.2009 15:43:26 | přečteno 2805x | jahnova
load