Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad

Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím a obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Mnozí z Vás již v loňském roce zaregistrovali poměrně rozsáhlou informační kampaň týkající se plánované rekonstrukce ul. Jiřího z Poděbrad a přilehlých prostranství. Prostřednictvím této kampaně, která probíhala nejen tisku, ale i formou několika setkání s veřejností, jsme prezentovali investiční záměr komplexní revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad.

Akce zahrnuje obnovu následující infrastruktury:

  • rekonstrukci místní komunikace od světelné křižovatky ul. Langrovy s ul. Temenickou až po křižovatku ul. Jiřího z Poděbrad s ul. Vítěznou, Bratrušovskou a Reissovou, dále rekonstrukci ul. Tatranské a části ulice Husitské v úseku od křižovatky s ul. Jiřího z Poděbrad po křižovatku s ul. Gen. Svobody. Stávající šířkové uspořádání ulic pro provoz motorových vozidel zůstane zachováno, včetně stávajících dopravních omezení, ul. J. z Poděbrad bude v celém úseku rozšířena o oboustranné pruhy pro oddělený provoz cyklistů.
  • vybudování dvou nových kruhových objezdů, a to na stávající křižovatce ul. Jiřího z Poděbrad s ul. Šumavskou a na stávající křižovatce ul. Husitské s ul. Gen. Svobody.
  • vybudování nových parkovišť a parkovacích pruhů.
  • rekonstrukci chodníků upravených pro pohyb zdravotně postižených občanů s povrchem ze zámkové dlažby.
  • vybudování nových autobusových zastávek MHD - jsou řešeny zastávkovými zálivy vč. Přístřešků.
  • komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně nových rozvodů, stožárů a svítidel.
  • nové řešení ploch pro umístění nádob na sběr komunálního a separovaného odpadu.
  • komplexní revitalizaci zeleně - bude odstraněno 209 stromů a 92 m2 keřů, nově bude vysazeno asi 400 ks stromů a 3 500 ks keřů v hodnotě několika milionů korun.
  • vybudování nového dětského hřiště.
  • nutné přeložky inženýrských sítí, vyvolané stavbou (VN, NN, KB-TV, SPL).

J. z Poděbrad, obrázek se otevře v novém okně

Situační výkresy:

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rozsáhlou a velmi nákladnou investici, kterou chceme zahájit v polovině letošního roku. Město Šumperk bude na její spolufinancování žádat dotaci ze strukturálních fondů EU - Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. V souvislosti s přípravou žádosti o tuto dotaci si Vás, vážení spoluobčané, dovoluji požádat o vyjádření svých názorů prostřednictvím vyplnění jednoduché ankety buď v ikona souborupapírové nebo elektronické podobě.

Vyplněnou anketu v papírové podobě můžete odevzdat na podatelnách MěÚ na nám. Míru 1 a Jesenické ul. 31 do středy 20. února 2008.

Výsledky elektronické ankety můžete vidět zde:

Děkuji Vám za Váš čas a věřím, že společnými silami budeme nadále pokračovat v obnově našeho krásného města.

Ing. Petr Suchomel, místostarosta

Vytvořeno 4.2.2008 12:19:09 - aktualizováno 21.2.2008 7:56:57 | přečteno 3382x | kouril
load