Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad začíná

V návaznosti na rekonstrukci splaškové kanalizace je na následující dva roky (2009 a 2010) připravena rozsáhlá investiční akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“.

Logo ROP

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí města Šumperka v minulých i následujících letech. Z výběrového řízení na zhotovitele vzešla společnost MIROS dopravní stavby, a.s., v prosinci byla podepsána smlouva na částku 135.169.384,- Kč vč. DPH, více než polovina nákladů (81.918.000,- Kč) bude uhrazena ze získané dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, Oblast podpory 2.2. - Rozvoj měst, Podoblast podpory 2.2.1 - Fyzická revitalizace území.

Předmětem rekonstrukce je komplexní plošná revitalizace dotčeného území, vytvoření dvou okružních křižovatek (Jiřího z Poděbrad x Šumavská, Šumavská x Gen. Svobody), doplnění dalších veřejných ploch v dotčeném území vyžadujících rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, úpravu sběrných míst pro komunální odpad, hřišť, atd.,

Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce a snaze zajistit dopravní obslužnost v co nejvyšší možné míře je stavba rozdělena do pěti etap:

  • I. etapa (březen - duben 2009) - ulice Jiřího z Poděbrad - úsek od ulice Vítězná po ulici Kosmonautů a úsek od ulice Šumavská po ulici Kmochova; objížďka - Gen. Svobody, Šumavská, Temenická
  • II. etapa (květen - červenec 2009) - okružní křižovatka Šumavská ulice, okružní křižovatka Husitská ulice; objížďka - Šumavská, Temenická, na křižovatce Šumavská x Jiřího z Poděbrad (směr ul. Bratrušovská) je provedeno dočasné propojení pro obousměrný provoz BUS po ul. Vítězná, Gen. Svobody
  • III. etapa (srpen - září 2009) - ulice Jiřího z Poděbrad - úsek od ulice Kosmonautů po ulici Šumavská, úsek od ulice Kmochova po křižovatku Langrova; objížďka - Gen. Svobody, Šumavská, Temenická
  • IV. etapa (říjen - listopad 2009) - ulice Langrova, nám. Republiky; objížďka - Šumavská, Temenická
  • V. etapa (prosinec 2009 - květen 2010) - bez dopravní uzávěry, pouze s dopravním omezením

Jsme si vědomi faktu, že rekonstrukce komunikace zasáhne do života mnoha občanů města Šumperka, prosíme proto o trpělivost a pochopení náročnosti stavby, zároveň i o respektování dopravního značení, opatrnost při průchodu staveništěm. Naopak snahou města a zhotovitele stavby je rychlá rekonstrukce, zajištění dopravní obslužnosti v co nejvyšší možné míře, vstřícnost a poskytování aktuálních informací o stavu rekonstrukce. V řešení je i problematika svozu domovního odpadu a zajištění dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí. Kontejnery na odpad budou v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby přemístěny na předem určené místo mimo území staveniště. Pokud nebude možné ze závažných důvodů kontejnery přemístit, zajistí alternativně zhotovitel jejich vyvážení z původního místa. Dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí bude zajištěna na základě udělené výjimky (dopravní obsluha).

Aktuální informace budou vždy vyvěšeny na webových stránkách města Šumperka (Dokumenty, aktuální rekonstrukce), letáky s informacemi budou taktéž umístěny ve vchodech domů. Informace o přemístění autobusových zastávek naleznete přímo na autobusových zastávkách.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí

Vytvořeno 12.2.2009 11:59:42 | přečteno 2157x | jahnova
load